Nieuws
Het “Bos dat van Zichzelf is” op de Sallandse Heuvelrug

Onlangs is op de Sallandse heuvelrug het “Bos dat van Zichzelf is” feestelijk geopend. Jori Wolf (programmamanager Nationale Parken) heeft een inspirerende voordracht gehouden over de betekenis van dit initiatief. Samen met groep 5 van de Haarschool uit Holten is op locatie het bos geopend. De boomherder (Paul Akkerman) heeft een prachtig verhaal gehouden voor de schoolklas.

Staatsbosbeheer heeft op de Holterberg 2 bospercelen van elk 6 ha. gereserveerd, waar eeuwenlang geen onderhoud of kap meer plaats gaat vinden. De eerste periode duurt 50 jaar, met de intentie deze steeds met 50 jaar te verlengen. Zo kan er een duizendjarig natuurlijk en uniek bos ontstaan! Dit besluit is het resultaat van jarenlang overleg tussen de initiatiefnemers en een team van Staatsbosbeheer.

Matthijs Schouten (ecoloog en filosoof) merkt om zich heen, dat er iets borrelt in de lokale en internationale samenleving van mensen. Er borrelt een andere wijze van omgaan en denken over bos(natuur). Niet alleen vanuit de economische belang voor hout productie en recreatie en de biologische functies als leverancier van en zuurstof en opslag van CO2, maar vooral ook vanuit de eigen intrinsieke waarde van het natuurlijke bos.

Dit bos mag je voelen, met je hart benaderen. Het roept verwondering op, stilte en respect. Er komt geen hek om het bos en er komen geen wandelpaden door. Een stuk natuur, waar de natuurlijke processen zich ongestoord kunnen ontwikkelen, door ons mensen gerespecteerd, zodat dit Bos echt van zichzelf kan zijn. Met het “Bos dat van Zichzelf is” wordt aangesloten bij een internationale beweging, die ons op een andere wijze over de relatie mens en natuur na laat denken. Een relatie, die enigszins verwant voelt met die van de inheemse volken in hun natuurlijk leefgebied.

Het is de bedoeling dat er een groep supporters ontstaat uit bijvoorbeeld die samen met Staatsbosbeheer de fakkel brandend gaan houden door het organiseren van activiteiten als bijvoorbeeld: jaarlijks een verhaal vertellen bij het Bos of een excursie langs het Bos. De initiatiefnemers hopen dat het “Bos dat van Zichzelf is” weerklank vindt bij velen en dat ons avontuur met dit bos een liefdevolle inspiratie mag zijn voor activiteiten en de aanzet kan vormen voor de ontwikkeling van veel meer Bossen die van Zichzelf mogen zijn.

Foto: © Lenneke Lingmont

NP Logo
Tip je vrienden
Tip