Nieuws
Resultaten project Akkerranden

Bloemrijke akkerranden passen bij de regio Sallandse Heuvelrug en Twents Reggedal en dragen bij aan biodiversiteit en beleving van dit gebied. Allerlei partijen in deze regio stimuleren dan ook het aanleggen en beheren van bloemrijke akkerranden.

Foto: ‘Groengroep Haarle’

Kennisoverdracht en uitwisseling van ervaringen zijn daarbij waardevol. In dat kader heeft Landschap Overijssel een onderzoek uitgevoerd naar akkerrandenprojecten in de regio. Zoveel mogelijk gebiedspartners zijn geïnterviewd en resultaten uit deze interviewronde zijn gebundeld in een eindrapportage. De resultaten zijn gepresenteerd tijdens de Netwerkbijeenkomst Akkerranden op dinsdag 21 februari 2023 in Buitencentrum Sallandse Heuvelrug. De presentatie is via deze link te downloaden.

Vanuit het akkerrandenproject zijn eind 2022 ook twee lezingen georganiseerd in Nijverdal en in Wierden om bewoners meer kennis te geven over het aanleggen en beheren van bloemrijke akkerranden. Om bewoners ook financieel tegemoet te komen in het daadwerkelijk aanleggen van een bloemenrand kan in 2023 in de regio Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal met 25% korting zaaigoed besteld worden via Landschap Overijssel. Kijk voor deze kortingsactie op www.landschapoverijssel.nl/zaaigoedproject.

Naast deze kortingsactie hebben veel gemeenten hun eigen bloemenrandenproject met bepaalde vergoedingen. Kijk daarvoor op de website van de betreffende gemeente.

NP Logo
Tip je vrienden
Tip