Nieuws
Te weinig geld voor recreatievoorzieningen

Staatsbosbeheer krijgt structureel te weinig geld om alle recreatieve voorzieningen in stand te houden. Dit leidt er soms toe dat we een wandelpad of fietspad moeten afsluiten. Lees hier 5 vragen over hoeveel geld we hiervoor krijgen, hoeveel we nodig hebben en waar het tekort toe leidt.

1. Hoeveel geld krijgt Staatsbosbeheer voor recreatieve voorzieningen en hoeveel is er nodig?

95% van onze gebieden stellen we open voor recreatie. Hiervoor ontvangen we een recreatietoeslag van de provincies. Dit is onderdeel van de Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). Deze toeslag bedraagt 45 euro per hectare per jaar. Dit is structureel onvoldoende om de basisvoorzieningen voor wandelen en fietsen in stand te houden. Laat staan voor de voorzieningen voor andere vormen van recreatie. We krijgen alles bij elkaar 9,2 miljoen voor recreatie. Voor het in stand houden van alleen al de basisvoorzieningen voor wandelen en fietsen is het dubbele nodig. Om alle voorzieningen in stand te houden zelfs het drievoudige.

2. Om welke voorzieningen gaat het?

Veel natuurgebieden hebben een uitgebreid netwerk van recreatieve routes en voorzieningen. Denk bijvoorbeeld aan fietspaden, wandelpaden, parkeerplaatsen, picknickbanken, uitkijktorens, ruiterroutes, ATB-paden, wild- en vogelkijkschermen, vaarroutes, plekken om boten te water te laten, kano-overstapplaatsen, enzovoort.

3. Wat merken recreanten van het geldtekort?

Recreanten kunnen hier op termijn van merken dat we voorzieningen sluiten of verwijderen. Als door onvoldoende geld voor onderhoud voorzieningen zoals fietspaden onveilig worden, zijn we genoodzaakt ze af te sluiten. We zien nu al op veel plekken dat de kwaliteit van paden, wegen en informatiepanelen te wensen overlaat, dat ze sleets worden. We proberen uiteraard zo veel mogelijk voorzieningen overeind te houden. Maar als bijvoorbeeld een pad of picknickbank door te weinig onderhoudsmiddelen onveilig wordt en vervangen moet worden, dan sluiten of verwijderen we het. We kunnen niet het risico lopen dat iemand zich ernstig bezeert.

4. Kunnen jullie geen toegang heffen voor meer inkomsten?

Nee, dat kunnen we niet vanuit onze wettelijke opdracht. En we willen het niet omdat het belangrijk is dat iedereen van de natuur in Nederland kan blijven genieten. We gaan dus geen toegang heffen.

5. Wat is de oplossing?

Er moet meer geld beschikbaar komen vanuit de overheid voor het onderhoud van recreatieve voorzieningen. We doen nu ons uiterste best om met de beschikbare middelen alle voorzieningen in stand te houden, maar door jarenlange structurele onderfinanciering is dit niet langer vol te houden. We werken zo veel mogelijk samen met vrijwilligers en gebruikersgroepen. Ongeveer de helft van alle ruiterroutes en mountainbikeroutes wordt al door lokale verenigingen, die er gebruik van maken, onderhouden. En via Buitenfonds.nl kan iedereen die dat wil doneren aan projecten in de buurt. Bijvoorbeeld voor de vervanging van bruggen, banken en andere voorzieningen die de overheid niet meer betaalt. Maar hiermee worden meestal alleen investeringen betaald; het grootste probleem zit ‘m in het onderhouden van de voorzieningen.

NP Logo
Tip je vrienden
Tip