Junior Ranger, iets voor jou?

Doe mee en geef je op!

Na de zomervakantie starten we met een nieuwe Junior Rangers groep, de 7e groep in Nederland! Het is een groep met zo'n 8 enthousiaste jongeren, die na twee kennismakingsbijeenkomsten staan te trappelen om te beginnen. Op zaterdag 23 september van 14:00 - 16:00 uur is de eerste bijeenkomst. We verzamelen en starten bij het Buitencentrum Sallandse Heuvelrug in Nijverdal. Vanaf dan is er elke maand een bijeenkomst. Wil je ook mee doen? Geef je dan nu op! Bel of mail voor vragen of opgeven naar Linda de Haan, l.m.de.haan@ivn.nl, 06-29538640.

JuniorRangers in Europa

Europarc is een samenwerkingsverband van alle nationale parken in Europa. Europarc kent verschillende gezamenlijke programma's. Eén zo'n programma is het JuniorRanger programma. In steeds meer nationale parken in Europa zijn er Junior rangers actief. Zo langzamerhand is er sprake van een netwerk van JuniorRangers: jongeren die met zijn allen meehelpen om de natuur in Europa te beschermen. In het Nationaal Park Weerribben-Wieden zijn JuniorRangers al een aantal jaren actief en hebben er inmiddels ook uitwisselingen plaatsgevonden met andere parken in Europa. Het is de bedoeling dat in veel meer nationale parken in Nederland soortgelijke groepen zullen komen.

Wat is een JuniorRanger?

Het programma voor de JuniorRangers is voor jongeren van 12 tot 18 jaar.

Een JuniorRanger weet wat het werk van een 'ranger' (boswachter) inhoudt. Hij/zij voelt zich ambassadeur voor het nationaal park en zet zich - samen met andere JuniorRangers - in voor het nationaal park door allerlei activiteiten. Voor je Junior ranger wordt, ga je eerst aan de slag als Adspirant JuniorRanger:

Aspirant JuniorRanger

Van de Aspirant JuniorRangers wordt verwacht dat ze kennis maken met het werk van een 'ranger'(boswachter) en de omgeving waar hij werkt. De Aspirant JuniorRangers sluiten hun programma af in de zomer met een tweedaags kamp. Na het volgen van dit volledige programma krijgen ze na het kamp een certificaat waarbij ze officieel JuniorRanger zijn.

JuniorRanger

Voor de gecertificeerde JuniorRangers is een vergelijkbaar programma gemaakt, waarbij duidelijk bij de invulling hiervan naar de wensen van de jongeren is gekeken. Van de JuniorRangers wordt een actievere rol verwacht bij de invulling van de programma's, zoals het geven van presentaties, verzorgen van beeldmateriaal, voorbereiden van een programmaonderdeel e.d. Er wordt ieder jaar een internationaal kamp georganiseerd in Europa voor JuniorRangers. Er mogen ieder jaar 2 deelnemers per nationaal park naar dit kamp. De JuniorRangers die hierheen gaan worden - na een moeilijke selectie - geselecteerd uit de gegadigden.

Programma

Er wordt door het nationaal park gewerkt aan een speciaal programma voor zowel de Aspiranten als de Junior rangers. De activiteiten worden gecoördineerd door van een vaste begeleider. De kosten zijn Euro 50,00 per deelnemer per jaar. Hiernaast kan een eigen bijdrage worden gevraagd bij deelname aan internationale kampen. Interesse? Stuur dan een email naar: l.m.de.haan@ivn.nl

Website

Het JuniorRanger project in Nederland is een jongerenprogramma van IVN-Nederland. Kijk voor meer informatie op: www.juniorrangers.nl