De boswachter vertelt
Blog van boswachter Ine Nijveld: ''Maaien in het broedseizoen''
Ine  Nijveld
Geschreven door Ine Nijveld
2 min
1449 x gelezen

Als ik door het kastanjelaantje bij het Middelveen in Rijssen rij zit er een Grutto op een paaltje flink van zich af te roepen. Hij is niet blij met mij en ziet me liever gaan dan komen. Vermoedelijk heeft hij een nestje in dit natte gebied. Hij is niet de enige met een nest. Er wordt volop gebroed en op de drogere plekken liggen jonge hazen en reekalfjes in het veld. Toch wordt er binnenkort gemaaid. Hoe zit dat?

Maaien en verschralen

Sommige natuurgebieden worden een paar keer per jaar gemaaid om de grond te verschralen. Dit gebeurt vooral in de relatief nieuwe natuur waar, door bemesting in het verleden, de bovenlaag nog te voedselrijk is. Door het meerdere keren per jaar te maaien en het maaisel af te voeren wordt de bodem schraler. Hierdoor wordt het aantal plantensoorten groter. Allerlei insecten als bijen, vlinders en sprinkhanen profiteren hiervan.

Controle

Natuurlijk mag dit niet ten koste gaan van het jonge grut dat er nu al zit. Vooraf controleren we, in samenwerking met vogelwerkgroepen van het IVN en de Wild Beheer Eenheid òf en zo ja, in welke delen er al gemaaid kan worden.

Het lijkt misschien vreemd om nu al maaiwerkzaamheden te zien in een gebied dat nog afgesloten is voor publiek, maar weet dat we als natuurbeheerder hier heel goed over nagedacht hebben en dat er zorgvuldige controle aan vooraf is gegaan.

Water vasthouden

Terwijl de Grutto blijft roepen begint het te spetteren en al snel komt de regen bij bakken uit de hemel. Ik rij door langs dit natte gebied dat nu nog natter wordt. Iets verderop tref ik 2 mannen van het waterschap aan die onderzoeken hoe we het water langer vast kunnen houden.

Water vasthouden, maaien, verschralen en boswachters in auto’s. De Grutto voelt nattigheid, blijft op zijn hoede en wenst een goede broedplek voor nu en in de toekomst.

Zie ook >

Wat vind je van de informatie op deze pagina?

Ine  Nijveld
Ine  Nijveld
Geschreven doorIne Nijveld

Ine Nijveld is een boswachter met als werkgebied het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug en De Borkeld. Zij neemt dagelijks de tijd voor de mooiste natuurplekjes in Twente.

NP Logo
Tip je vrienden
Tip