Natuurbeheer

Zonder beheer geen natuur

Ruimte

Staatsbosbeheer geeft de bezoeker de ruimte. Het terrein van Staatsbosbeheer in het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug is een verrassend mooi gebied. U vindt er stille heidevelden, mooie bossen en vooral flinke heuvels. Een ideaal fiets- en wandelgebied. Bij sneeuw worden zelfs langlaufroutes uitgezet. Wie er heen gaat, begrijpt waarom. Het golvende landschap lijkt ervoor gemaakt. Het is flink klimmen en dalen voor wandelaars. Maar weidse vergezichten zijn de beloning. Op stille, mistige dagen heeft het landschap iets geheimzinnigs. Sagen en legenden houden de mysteries van Salland levend.

Sprengenberg

In het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug ligt de Sprengenberg dat voor een groot deel in eigendom is van de Vereniging Natuurmonumenten. De Sprengenberg is een uitgestrekt natuurgebied met naaldbos, heide en akkers. Schotse hooglanders zorgen voor het behoud van een gevarieerde vegetatie in het zuidwesten van de Sprengenberg. Stichting Huis Bergh is eigenaar van het gebied rond het landhuis.

Heideherstel en uitbreiding

De komende jaren werken de provincie Overijssel, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer in Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug aan het herstel en de uitbreiding van de heide. Een pallet aan maatregelen gaat er voor zorgen dat de rijkdom aan plant- en diersoorten op de droge heide, behouden blijft en versterkt wordt. Meer informatie hierover bij 'Werk in uitvoering'>>>