NIEUWS

Jonge natuurfotografen gezocht - 07.10.2012

In de herfstvakantie organiseert het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug samen met de werkgroep Natuurfotografie van het IVN Hellendoorn-Nijverdal een excursie voor jonge natuurfotografen. Ben jij...

‘Een juweel van een koepel..’ - 17.09.2012

Het Project De Paarse Poort heeft als doel om de aantrekkelijkheid en de belevingswaarde te vergroten van het noordelijke entreegebied van het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug. Staatsbosbeheer...

Ideeënboek voor toekomst westrand Sallandse Heuvelrug - 03.09.2012

Onlangs is het ‘inspiratieboek  voor de westrand van de Sallandse heuvelrug’ verschenen. Er staan zestien ideeën in om het gebied tussen Hellendoorn, Nieuw-Heeten en Holten en het Nationaal Park De...

Populatie nachtzwaluw op De Sallandse Heuvelrug stabiel. - 20.07.2012

Met een aantal van 69 territoria doet de nachtzwaluw het ook dit jaar erg goed op de Sallandse Heuvelrug. Het aantal territoria schommelt sinds 2006 rond de 60. In 2011 werden er 72 territoria...

Verwonderplek leert kinderen over de natuur - 13.07.2012

Bij de schaapskooi Haarle is door kinderen uit groep 2 van basisschool Op Weg Haarle een 'Verwonderplek' geopend.  De nieuwe Verwonderplek, een natuurbeleefplek, leert kinderen op een speelse...

Schoolgidsen op Reis met Joep de Eekhoorn - 09.07.2012

Zaterdag 7 juli heeft de enthousiaste groep schoolgidsen wederom een workshop voor een educatief programma gevolgd. Dit keer zijn ze op Reis gegaan met Joep de Eekhoorn. Dit lesprogramma is...

Kuikensterfte speelt korhoen parten - 09.07.2012

Ondanks het broedsucces met zeker 28 kuikens zijn al deze korhoenkuikens dood. Kuikensterfte is dan ook de belangrijkste oorzaak van de penibele situatie waarin de korhoenders op de Sallandse...

Speurders van Twilhaar - 09.07.2012

Speurders van Twilhaar is een lesprogramma voor groep 7 en 8 van de basisschool, ontwikkeld door het IVN. Het thema van dit programma is de cultuurhistorie rondom Twilhaar in het Nationaal Park De...

Pagina's