NIEUWS

Nieuwe heideslak op de Sallandse Heuvelrug - 02.05.2011

Rij eens een ritje mee! De Sallandse Heuvelrug herbergt een bijzondere soort: De Heideslak. Al enige jaren kunt u tussen het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer en het uitzichtpunt op de…

Glipt het korhoen ons uit de vingers? - 23.04.2011

Wat hebben griel, ortolaan, klapekster, roodkopklauwier, goudplevier en kwak te maken met het korhoen? Antwoord: Het gaat om soorten die al uit oost Nederland verdwenen zijn. Het korhoen is de…

Brandjes zorgen voor structuurrijke heide - 28.02.2011

Jonge en oude heide Uit ervaringen in andere gebieden blijkt dat er na het branden mooie jonge heide en diverse kruiden terugkomen. Dit is goed voor bijvoorbeeld het korhoen, de nachtzwaluw, de…

Provincie, gemeente Hellendoorn en Staatsbosbeheer investeren samen in de Paarse Poort - 18.01.2011

Gedeputeerde Staten hebben nu besloten dat zij bereid zijn uit de Essentgelden te investeren in gezamenlijke projecten met een provinciaal belang die op korte termijn uitgevoerd kunnen worden. Ze…

Genieten van de natuur nu het nog kan - 22.12.2010

De coalitie Hart voor Natuur begrijpt dat er bezuinigd moet worden. Maar de korting van meer dan veertig procent die de natuur treft, is onevenredig zwaar. Jaarlijks gaat er ruim 300 miljoen euro…

Bergen vol Natuur - 16.12.2010

Het initiatief voor de infokar komt van het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug en het Toeristisch Bureau Hellendoorn. De initiatiefnemers willen met de kar de Sallandse Heuvelrug meer zichtbaar…

Nieuw boekje over geologie en geomorfologie - 13.12.2010

Hoe is het landschap van de Sallandse Heuvelrug ontstaan? Dit boekje wil daarop een antwoord geven. Eerst wordt geschetst hoe in de periode van vóór het Saalien rivieren zand en grind hebben…

Nieuwsbrief Nationaal Park December 2010 - 08.12.2010

Verder in deze nieuwsbrief: -Het oude landschap terug bij Twilhaar; -Plantengroei langs de Sprengenbergerweg; -Heidebeheer op de Sallandse Heuvelrug; -Oude verhalen; -Nieuw boekje over geologie en…

Seiten