Glipt het korhoen ons uit de vingers?

Wat hebben griel, ortolaan, klapekster, roodkopklauwier, goudplevier en kwak te maken met het korhoen? Antwoord: Het gaat om soorten die al uit oost Nederland verdwenen zijn. Het korhoen is de volgende soort die op dat lijstje dreigt te komen. Volgens Tweede Kamerlid Ger Koopmans moet worden gestopt met de ‘waanzin’ om deze ‘stresskip’ voor Nederland te behouden. Het korhoen is echter de zoveelste soort die mogelijk ten onder gaat en verdwijnt uit het Nederlandse landschap. En kunnen we dan gaan wachten op de volgende soort?...'Goed rentmeesterschap'......

Wat al gevreesd werd, is op 20 april tijdens de jaarlijkse telling waarheid gebleken: het aantal korhoenders op de Sallandse Heuvelrug is verder gedaald: nog maar vier hanen zijn geteld, hoewel men uitgaat van vijf. Met daarbij negen tot twaalf hennen. Zelfs elke middelbare scholier weet het: dat is te klein voor een gezonde populatie. Van alle beheermaatregelen op de heide profiteren veel soorten.... behalve het korhoen. Helemaal geen 'waanzin' voor het heidebiotoop als geheel op de Sallandse Heuvelrug.

Per legsel van circa acht eieren moet een goed jaar het aantal weer doen toenemen. Dat is in België ook gebeurd. In de Ardennen leeft ook een populatie korhoenders op het randje. Ook daar werden eens vijf hanen geteld maar het volgende jaar waren het er ineens 14. Onderzoekers constateren dat op de Sallandse Heuvelrug alle eieren uitkomen. Maar in de kuikenfase gaat het mis. Onderzoek moet uitwijzen wat er precies mis gaat. Maar de provincie Overijssel geeft geen toestemming voor een onderzoek met het zenderen van een paar hennen. Wel is vergunning verleend om een havik te verplaatsen die het op de laatste korhoenders heeft voorzien.

De Nederlandse korhoen-populatie schommelde in de loop van de eeuw tussen de 750 en 1500 hanen. Vanaf eind jaren zestig heeft zich een dramatische afname voorgedaan, van 450 hanen in 1976, 175 in 1980 en 60 in 1985 naar 36 in 1992. De laatste 'bolwerken' waren in de 90'er jaren de Sallandse Heuvelrug en enkele heidegebieden in Midden-Brabant. De Veluwe, Drenthe en Noord-Limburg waren toen al geheel verlaten. In recenter jaren is het aantal nog verder afgenomen; nog slechts zeven hanen werden geteld in 2010 op de Sallandse Heuvelrug. In 2011 dus nog maar vier, mogelijk vijf....