Raadscommissie Hellendoorn neemt geen besluit over toekomst Nationaal Park

De toekomst van Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug hangt af van de keuzes die de politiek van de gemeenten Hellendoorn en Rijssen-Holten gaat maken.

Sinds 1 januari 2015 heeft de provincie Overijssel de verantwoordelijkheid wat betreft de organisatie van het NP overgedragen en heeft éénmalig een bedrag aan de beide gemeentes beschikbaar gesteld om de organisatie op te zetten en ambities waar te maken. Later deze maand komt het aan de orde in de raad van de gemeente Rijssen-Holten. De Helderse collega's hebben op 8 april nog geen besluit genomen om te kiezen voor 'amibitienievau 3': trede drie van de vijf die het provinciale Transitieteam heeft opgesteld om de weg vrij te maken naar een 'Nationaal Park nieuwe stijl'. Deze nieuwe stijl voorziet in meer betrokkenheid van ondernemers om de Sallandse Heuvelug, samen met de terreinbeheerders, beter op de kaart te zetten en het Nationaal Park als sterk merk te benutten waardoor het bedrijfsleven meer kan profieteren van de toename van de bezoekersstroom, immers: een Nationaal Park is internationaal gezien een begrip.

De Hellendoornse politici vonden het voorstel veel te vaag om hierover positief te kunnen adviseren. Het was hen allerminst duidelijk welke concrete ambities hiermee worden bedoeld, welke financiële consequenties hieraan voor de gemeente vanaf 2016 verbonden zijn en op welke manieren het Nationaal Park een inkomstenbron kan zijn. De stemmen staakten..

Twijfel kan omslaan in besluiteloosheid, terwijl in andere regio's vol op de Nationale Parken wordt ingezet. In Nationaal Park Weerribben Wieden is zelfs gekozen voor een hoger ambitie niveau. In Zuidwest Drente is één Stuurgroep gevormd, ondersteund door een ambtelijke werkgroep en een werkgroep communicatie en recreatie. Eén Stuurgroep voor het hele gebied in Zuidwest Drenthe waarbinnen de twee Nationale Parken Drents-Friese Wold en Dwingelderveld én het Holtingerveld. Je moet ook kansen wíllen zien....