Korhoen: ook in 2016 icoon Sallandse Heuvelrug

Hij is er nog: het korhoen. Boswachter Arend Spijker heeft recent nog een haan gespot. Niet zeker is of het gaat om een man op leeftijd of een jong exemplaar uit nest van de afgelopen jaren.
 "Ik ben blij dat ie er nog zit." zegt Arend. Elk exemplaar geeft een beetje hoop om het tij te keren voor het korhoen want de populatie loopt op het randje. De terreinbeheerders zetten door gerichte maatregelen alles op allles om het voor de natuur zo leefbaar mogelijk te houden, ondanks de negatieve invloeden van buitenaf. Dat het korhoen best wil broeden op de Sallandse Heuvelrug blijkt  het feit dat jaarlijks verschillende nesten worden gevonden met eieren. De meeste eieren komen ook normaal uit. Maar door het gebrek aan insecten, sterven de kuikens al binnen twee weken. Korhoenkuikens zijn voor de eerste weken aangewezen op insecten om te overleven en te groeien. Onderzoek heeft uitgewezen dat het gebrek aan insecten komt door de luchtvervuiling met name de grote hoeveelheid stikstof in de lucht is daar debet aan.

Tiental exemplaren
Op de Sallandse Heuvelrug zit nog een tiental exemplaren, voornamelijk hennen en één of twee hanen. "De hennen zien we nog geregeld, maar de laatste waarneming van de hanen dateert alweer van enkele maanden geleden", zegt Spijker.
"Dan ga je na verloop van tijd toch twijfelen of ze er nog zijn." Ook de tijd van het jaar kan meegespeeld hebben. In de winter laten korhoenen zich niet of nauwelijks zien.