Op weg naar een Stimuleringsagenda Sallandse Heuvelrug

Op maandag maandag 11 en 18 april organiseerde het Kernteam van Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug twee gebiedsbijeenkomsten om met betrokkenen van gedachten te wisselen over de ontwikkeling van het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug. Tijdens twee goed bezochte bijeenkomsten werden voorstellen gedaan om de vrijetijdseconomie en natuur in het gebied kunnen versterken.

Download hier de brochure 'Op Weg naar een Stimuleringsagenda Sallandse Heuvelrug'  >>>

Kansen om het gebied te versterken
Het kernteam met gemeenten, natuur- en recreatieorganisaties wil actief aan de slag met een nieuw programma voor het Nationaal Park. Dat is een goed moment om samen met omwonenden, ondernemers, beheerders en maatschappelijke organisaties van gedachten te wisselen over projecten en activiteiten die bijdragen aan de versterking van natuur, recreatie en economie op en rond de Sallandse Heuvelrug.

Hiertoe ontwikkelen we de komende tijd een stimuleringsagenda. Deze agenda geeft richting aan de gewenste ontwikkeling van het gebied.
.

Resultaten en vervolg gebiedsbijeenkomsten
De resultaten van de avonden gebruiken we voor het uitwerken van een stimulerings- en uitvoeringsagenda voor de komende vijf jaar. Met deze agenda in de hand gaan we samen met u kijken hoe er uitvoering gegeven kan worden aan concrete projecten en activiteiten.
Voor de zomer van 2016 organiseren we een afsluitende bijeenkomst waar het eindresultaat wordt gepresenteerd.