Natuurmonumenten


 

Circa 350 natuurgebieden

  Natuurmonumenten beheert ca. 350 natuurgebieden in Nederland. Zij is een onafhankelijke vereniging met meer dan 950.000 leden. Natuurmonumenten stelt natuur, landschap en daarmee samenhangende cultuurhistorie daadwerkelijk veilig door gebieden aan te kopen en op professionele wijze te beheren. In samenwerking met vele anderen werkt de vereniging aan uitbreiding van het bestaande areaal natuur. De waarde hiervan wordt zoveel mogelijk uitgedragen. Natuur- en landschapsbescherming is cruciaal voor het leefbaar houden van Nederland.

Alleen samen met de leden kan de vereniging deze doelstelling behalen.
Daarbij biedt de vereniging mensen op allerlei manieren de gelegenheid om actief in contact te komen met natuur en landschap, en bouwt ze onvermoeibaar aan publieke bewustwording en draagvlak voor de natuur.

In het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug ligt de Sprengenberg dat voor een groot deel in eigendom is van de Vereniging Natuurmonumenten. De Sprengenberg is een uitgestrekt natuurgebied met naaldbos, heide en akkers. Schotse hooglanders zorgen voor het behoud van een gevarieerde vegetatie in het zuidwesten van de Sprengenberg. Stichting Huis Bergh is eigenaar van het gebied rond het landhuis..

Landgoed

Rond de eeuwwisseling stichtte A.W.W. van Wulfften Palthe hier een landgoed. Hij liet lanen aanleggen met Amerikaanse eik en beuk en bouwde een witte villa met sprookjesachtige toren die hoog boven de Sprengenberg uitsteekt. Ook plaatste hij een badhuisje aan het einde van de oprijlaan. Ernaast liggen restanten van een rododendronkwekerij.

Natuurmonumenten vergrootte de heidevelden om de korhoenders meer leefruimte te geven. De heide wordt regelmatig geplagd om verjonging te stimuleren en variatie te creëren. De gevarieerde heide is een goede omgeving voor insecten, die weer gegeten worden door de korhoenkuikens. Ook de zeldzame nachtzwaluw, een grondbroeder, profiteert van de uitbreiding van de heide. Dit deel van het gebied is het mooist in augustus en september, als de struikheide in bloei staat.

Wandelen

De wandeling ‘Groen bos, paarse flanken’ is 6 kilometer lang.
De oranje wandelroute is 6 kilometer lang. De groene wandelroute is 4 kilometer lang.
De kinderwandeling met Mies de Specht start bij de informatieschuur De Pas.

Lees meer op de website van Natuurmonumenten