Natura 2000 De Sallandse Heuvelrug – de Zunasche Heide

07.03.2018

Overijssel telt 24 natuurgebieden die zo bijzonder zijn, dat ze zijn aangewezen als Natura 2000-gebied. Dankzij Natura 2000 kunnen wij de komende jaren samen werken aan het herstel van kwetsbare natuur én het realiseren van nieuwe kansen voor de economie. Dat is geen luxe, maar pure noodzaak. Bewoners, belangenorganisaties en overheid hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de kwaliteit van het leefgebied van dieren en planten te verbeteren, voor nu en in de toekomst. Met maatwerk maken we de natuur weerbaar tegen invloeden van buiten, waardoor weer nieuwe economische kansen ontstaan.
Meer informatie hierover vindt u op: www.overijssel.nl/sallandseheuvelrug.

Beheer

Hoe het gebied er uit komt te zien, is niet alleen afhankelijk van de inrichtingsmaatregelen. Ook het beheer van het gebied is belangrijk. Staatsbosbeheer beheert het gebied Zuna tussen Blokkendijk en Ligtenbergerweg dat nu al natuur is. De beheereenheid Salland is verantwoordelijk voor het beheer van de Zunasche Heide.

Meepraten over het landschap?

Dat kan! Meldt u dan aan voor ons landschapsatelier op 21 maart om 19.30 in buurthuis ’t Hexel. Daar gaan we samen met ervaren specialisten van Staatsbosbeheer, gemeente Wierden en Tauw aan de slag met de toekomstige inrichting van het landschap en de groenstructuren in en vooral om de Zunasche Heide. Er is volop ruimte om mee te denken en ideeën op papier te zetten. Hebt u geen tijd of zin om deel te nemen aan het atelier, maar wel een goed idee voor het landschap? Dan kunt u dit tot 16 maart doorgeven aan Niek Hannink (n.hannink@wierden.nl) of Jeroen Lamfes (jeroen.lamfers@tauw.com).

Excursie

Een goed beeld krijg je in het veld. Daarom gaan we niet alleen met pen en papier aan de slag, maar gaan we ook naar buiten. Wilt u meer weten over het gebied, de plannen en daarover spreken met mensen van de betrokken organisaties? Meldt u dan aan voor de excursie op dinsdag 15 mei om 19.00 uur. Aanmelden kan tot en met 8 mei via jeroen.lamfers@tauw.com.

Inloopmiddagen

In de maand januari hebben we vier inloopmiddagen georganiseerd. Voor ons waardevolle sessies waar we veel vragen konden beantwoorden. We willen dit jaar dan ook doorgaan met deze middagen. Vanaf 7 maart zitten we, in de even weken op woensdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur, met één of meerdere mensen van het projectteam in buurthuis ’t Hexel. Een afspraak maken is niet nodig
U ben van harte welkom voor een kop koffie en een goed gesprek!

De eerste helft van 2018 zijn we op de volgende data in het buurthuis aanwezig
7 en 21 maart
4 en 18 april
2, 16 en 30 mei
13 en 27 juni
11 en 25 juli

Nieuwsbrief

Mensen in en rond het plangebied hebben onlangs per post een nieuwe themanieuwsbrief ontvangen. Deze nieuwsbrief is hier te downloaden>>>