Zaterdag 3 november: excursie werk in uitvoering

22.10.2018

U heeft het vast al gezien: er wordt op dit moment hard gewerkt in delen van de Sallandse Heuvelrug. Staatsbosbeheer is bijvoorbeeld begonnen met het kappen van bomen om ruimte te maken voor nieuwe heide. Benieuwd hoe ze te werk gaan, waarom dit nodig is of heeft u andere vragen over de werkzaamheden? Ga dan mee met boswachter Ine Nijveld voor een toelichting in het veld op zaterdag 3 november (10.00 – 11.30 uur).

Verzuring, versnippering en verdroging
De unieke natuur op de Sallandse Heuvelrug staat onder druk. Door de uitstoot van stikstof via wegverkeer, industrie en landbouw daalt de verscheidenheid aan plant- en diersoorten. De bodem is zo droog en zuur dat planten en dieren moeite hebben om te overleven. Ook is hun leefgebied in de loop der jaren kleiner geworden. Natuurgebieden zijn versnipperd en natuurlijke verbindingen naar andere gebieden ontbreken. Soorten als zilveren maan, wulp en het korhoen hebben het moeilijk. Als we niks doen, verdwijnen er plantensoorten, en daarmee ook de dieren die daarbij horen. Daarom is het noodzakelijk om nu in te grijpen.

Pakket aan maatregelen
Verschillende maatregelen moeten ervoor zorgen voor het versterken van het totale ecosysteem en het herstellen van de variatie in het heidelandschap. Dit zijn voor een deel werkzaamheden die bezoekers van het gebied al gewend zijn. Zoals het plaggen, maaien en branden van de heide op verschillende locaties. Dit is voor het behoud van de heide en het versterken van de kwaliteit. Staatsbosbeheer bekalkt de heide ook op bepaalde plekken, om zo de zuurgraad deels op te heffen. Ook ziet u de komende jaren vaker de schaapskudde op de heide lopen. De schapen helpen ons om de heide te onderhouden en meer structuur in de heide te creëren. Daarnaast breiden we de heide uit door delen van het bos te kappen. Door op deze plekken het bos te vervangen door heide, brengen we de heide weer in verbinding met het omliggende landschap. Zo vergroten we het leefgebied van veel soorten en maken we de voedselrijke akkers in het buitengebied weer bereikbaar. De werkzaamheden worden de komende jaren gefaseerd uitgevoerd.

Excursie 3 november
Staatsbosbeheer geeft graag een toelichting op de werkzaamheden in de omgeving van de Kleine Plas en Paltheweg door samen met u het gebied in te gaan. Een deel van de excursie is op de fiets. U kunt zich opgeven door een e-mail te sturen naar sallandseheuvelrug@staatsbosbeheer.nl. U ontvangt voorafgaand aan de excursie een e-mail met meer informatie. Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden op www.sallandseheuvelrug.nl/heideherstel.