Korhoenders mogen toch gezenderd worden

Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer mogen korhoenders op de Sallandse Heuvelrug vangen om ze te voorzien van een zendertje.

Korhoen

Gedeputeerde Staten hebben woensdag alsnog toestemming gegeven voor onderzoek naar de korhoen. Eerder werd het verzoek afgewezen,omdat gevreesd werd dat de dieren zouden overlijden als ze gevangen werden. Volgens de natuurorganisaties leven er nu nog 4 hanen en 15 hennen op de Sallandse Heuvelrug.