Rapport Kenniscentrum Groen en Handicap

Eind mei bezochten vertegenwoordigers van het Kenniscentrum Groen en Handicap het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug. Dit op verzoek van het Overlegorgaan om na te gaan in hoeverre er nog knelpunten zijn voor mensen met een handicap.

Vergezeld door ervaringsdeskundigen werden de verschillende steunpunten bezocht en ook de dagcamping. Het algemene beeld is dat het nationaal park goed bereikbaar is voor gehandicapten. Maar toch werd een aantal opvallende punten aangetroffen die voor verbetering vatbaar zijn. Het ging dan ondermeer voor de situering en grootte van speciale parkeerplaatsen, de toegang tot toiletten en geleiding voor blinden en slechtzienden. En verder de informatievoorziening, waaronder ook de website van het nationaal park.

De stichting heeft haar bevindingen in een rapport opgetekend. Dit rapport wordt na de zomervakantie aangeboden aan het Overlegorgaan.

Rapport Visitatie Groen en Handicap>>>