Blatende schapen op de Sallandse Heuvelrug

Plukken wol aan takken van struiken, her en der schapenkeutels, blatende schapen. Zaken die de bezoeker deze zomer zo maar eens kan tegenkomen. Vanaf 20 juli zullen gedurende zes weken de heidevelden van de Sallandse Heuvelrug begraasd worden door een schaapskudde. Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten hebben gezamenlijk een kudde met herder ingehuurd.

 

Om meer structuur en variatie in de heide te krijgen, is een andere manier van beheer nodig. Schapen zullen vooral jonge heideplantjes eten, looppaadjes creëren en keutels achterlaten. Hier zullen weer verschillende insectensoorten op afkomen. Die insecten zijn vervolgens weer voedsel voor andere dieren, zoals de Grauwe Klauwier en korhoenkuikens.

Bovendien zal door het betreden de moslaag kapot gelopen worden. Hierdoor kunnen jonge heideplanten en kruiden weer kiemen.

 

 

 

De kudde, ongeveer 400 Veluwse Heideschapen, zal eerst grazen op de heidevelden op de Sprengenberg. Vanaf 15 augustus zal de herder ze meenemen naar de heide aan weerskanten van de Holterweg.

Als u gedurende de zomer een mooie wandeling of fietstocht maakt door het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug, zou uw uitzicht zomaar eens omgetoverd kunnen worden naar een nostalgisch plaatje.