Inloopbijeenkomst Paarse Poort op 7 september

Met het project de Paarse Poort willen Staatsbosbeheer, de gemeente Hellendoorn en het Overlegorgaan Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug de aantrekkelijkheid vergroten van het noordelijke entreegebied van het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug. Het entreegebied tot het Nationaal Park zal opnieuw worden ingericht en het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer zal worden verbouwd en uitgebreid tot een groeneducatief centrum.
Het project komt tot stand door financiële bijdragen van de provincie Overijssel, Staatsbosbeheer, het Europese subsidieprogramma LEADER en de gemeente Hellendoorn. 
 
Op de inloopbijeenkomst willen we geïnteresseerden graag informeren over de laatste stand van zaken. Zo informeert Staatsbosbeheer over hoe het staat met de plannen voor het bezoekerscentrum. De gemeente Hellendoorn licht het programma van eisen toe voor de herinrichting van het entreegebied. Gemeente en het Overlegorgaan van het Nationaal Park geven gezamenlijk informatie over de kwaliteitsimpuls Noordrand Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug. Het project de Paarse Poort is namelijk een onderdeel van de (gebiedsuitwerking) kwaliteitsimpuls Noordrand die in 2010 door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld.
 
We willen inwoners niet alleen informeren, maar ook uitdrukkelijk uitnodigen om, als men suggesties en wensen heeft die het entreegebied nog aantrekkelijker kunnen maken, dit met ons te delen.
En wellicht hebben mensen nog aanvullende informatie voor ons, bijvoorbeeld cultuurhistorische wetenswaardigheden. Ook (historisch) materiaal zoals foto’s en dergelijke zijn van harte welkom.
De informatie die wij op deze middag ontvangen, zullen we bundelen en meenemen bij de verdere uitwerking van de plannen.