Aanbevelingen voor betere toegankelijkheid

Op verzoek van het Gebruikersplatform van het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug heeft het Kenniscentrum Groen en Handicap een scan uitgevoerd om na te gaan in hoeverre het gebied belemmeringen oplevert voor mensen met een lichamelijke beperking.
 

De algemene conclusie is dat er al veel gedaan om grote delen van het Nationale Park ook voor mensen met een fysieke beperking toegankelijk te maken. Gebleken is dat de partners binnen de Sallandse Heuvelrug een positieve houding hebben ten aanzien van de vraag vanuit de fysiek beperkte medemens.
Niettemin wordt een aantal verbeterpunten genoemd dat varieert van extra informatie op de website, geleidetegels voor mensen met een visuele beperking en betere plekken voor bepaalde parkeerplaatsen.

Het rapport met alle aanbevelingen is te downloaden>>>.