Inloopavond over werk in het bos

Natuurherstel in Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug

Het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug is aantrekkelijk als natuurgebeid voor recreanten en als leefgebied voor plant en dier. Om dit te behouden en te optimaliseren, zijn ingrepen nodig. Deze vallen zowel onder het reguliere beheer als extra maatregelen om heide te herstellen. Staatsbosbeheer organiseert op dinsdagavond 6 december tussen 19.30 uur en 21.00 uur een inloopavond in wijkgebouw ’t Gebouwtje aan de Hexelerweg te Nijverdal. Hier worden de werkzaamheden toegelicht.

De ingrepen aan weerszijden van de Holterweg in Nijverdal bestaan uit een dunning en bomen kappen voor heideherstel. Dunningen vinden regelmatig plaats voor goed bosbeheer. De bomen die blijven, krijgen daardoor meer ruimte en licht, waardoor ze dikker worden. Ook tal van andere bosbewoners, zoals paddenstoelen, jeneverbessen, vogels, vlinders en zoogdieren profiteren hiervan. Het bos wordt zo gevarieerder en aantrekkelijk voor bezoekers. In het “Kattenbos” vinden alleen reguliere dunningen plaats.
Het heideherstel is een éénmalige ingreep. Onder de opgeschoten boompjes groeien al veel heideplantjes en staan oude jeneverbessen. Door de bomen te kappen, zal de heide met de bijbehorende planten en dieren, zich weer goed kunnen ontwikkelen.

Werk in uitvoering 
De werkzaamheden zullen in januari 2012 starten. De bomen die worden gekapt, zijn zorgvuldig gekozen en inmiddels in het bos te herkennen aan een rode stip. Tijdens de houtoogst ondervinden bezoekers van het bos mogelijk hinder van de werkzaamheden. In het terrein is aangegeven  waar en wanneer de werkzaamheden plaatsvinden en welke wegen en paden tijdelijk zijn afgesloten. Dit wordt ook op de inloopavond toegelicht.

Inloopbijeenkomst
De zaal van het wijkgebouw ’t Gebouwtje is dinsdag 6 december vanaf 19.30 uur geopend en koffie en thee staan voor u klaar. Op zaterdagochtend 10 december vindt er een veldexcursie plaats naar de locaties van de werkzaamheden. Hiervoor kunnen geïnteresseerden zich opgeven via rj.evers@staatsbosbeheer.nl onder vermelding van “excursie Holterweg”.