Vrijwilligers bezoeken ecoduct en presentatie van Zoogdieratlas Overijssel

Op  zaterdag 10 december hebben vrijwilligers en leden van het Gebruikersplatform van Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten  een bezoek gebracht aan het ecoduct Twilhaar over de N35 te Nijverdal.

Zo'n 80 personen namen deel aan de excursie die door het Nationaal Park samen met Staatsbosbeheer was georgansieerd. Deelnemers namen nieuwsgierig een kijken op het ecoduct. Dat was één van de laatste mogelijkheden: in maart houdt Staatsbosbeheer nog een open dag en daarna is het ecoduct uitsluitend voor de dieren. De vele sporen van reeën op het ecoduct maakte duidelijk dat de voorziening inmiddels in gebruik is genomen. Ook werden er sporen gezien van marters en vossen. Gastheer van het nationaal Park, Arend Spijker vertelde onderweg de achtergronden en het belang van dit soort voorzieningen voor de Nederlandse fauna.

Presentatie nieuwe Zoogdieratlas van Overijssel
Voor de Zoogdierwerkgroep Overijssel was deze dag een uitgelezen kans om aandacht te vragen voor de nieuwe atlas: 'De Zoogdieren van Overijssel'. Een boek waaraan zes jaar is gewerkt. Theo Douma, lid van de werkgroep en één van de auteurs, overhandigde een exemplaar van het kleurrijke boek aan wethouder Beintema van de gemeente Hellendoorn. Beintema is tevens lid van het Overlegorgaan van het nationaal park. Het boek is een uitgave van Uitgeverij Profiel.