Start van de Paarse Poort

 

De Paarse Poort: een vernieuwde entree van het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug

Met het project de Paarse Poort willen Staatsbosbeheer, de gemeente Hellendoorn,  het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug en de provincie Overijssel de aantrekkelijkheid en belevingswaarde vergroten van het noordelijke entreegebied van het Nationaal Park. Het entreegebied wordt opnieuw ingericht en het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer wordt verbouwd en uitgebreid tot een groen- educatief Buitencentrum.

Eerste schop in de grond


 Op 16 december, vond de eerste belangrijke aftrap van het project plaats. Gedeputeerde Maij van de provincie Overijssel, wethouder Beintema van de gemeente Hellendoorn en regiodirecteur van Staatsbosbeheer de heer Winterman hebben gezamenlijk het bouwbord onthuld. De vernieuwde entree wordt een ontmoetingsplek. De entree krijgt een uitstraling die representatief is voor het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug, een blikvanger, maar wel passend bij het natuurlijke beeld van het gebied. De investeringen die alle partijen in dit project doen, verhogen de toeristisch-economische waarde van het gebied en maken deze natuurlijke toplocatie nog toegankelijker voor het publiek. Met deze eerste schop in de grond is het startsein gegeven voor de verbouwing van het bezoekerscentrum.

Multifunctioneel  bezoekerscentrum
Het bezoekerscentrum wordt een multifunctioneel gebouw. IVN, Centrum voor Natuur- en Milieu Educatie, het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug en de Sterrenwacht gaan ook van dit gebouw gebruik maken. Het IVN en CNME richten zich op natuureducatie. Niet alleen voor scholen, maar voor iedereen die geïnteresseerd is meer te weten over de natuur op de Sallandse Heuvelrug, van jong tot oud. Ze doen dit door voorlichting te geven en kinderen en volwassenen zelf -, buiten,  de natuur te laten ontdekken. - De Sterrenwacht maakt gebruik van een koepel om van daaruit de hemel te bestuderen. Geïnteresseerden kunnen zelf door telescopen kijken en krijgen uitleg over wat er te zien is. In de expositieruimte is aandacht voor het stelsel van nationale parken in Nederland en de Sallandse Heuvelrug in het bijzonder.
Verder gaan alle partners van het groeneducatief Buitencentrum gezamenlijk arrangementen ontwikkelen.
Het nieuwe buitencentrum van Staatsbosbeheer wordt een ontmoetingsplek waar mensen hun bezoek kunnen starten of afsluiten. Dat kan vanuit de expositieruimte maar ook vanuit de horeca in het pand zelf. De gedachte is om een plek te creëren voor bezoekers, als schakel tussen faciliteiten, activiteiten en informatie over het gebied.

Herinrichting entreegebied maakt bezoek aantrekkelijker
Het entreegebied wordt de poort naar het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug. Dit gebeurt door het gebied anders in te richten. De entree wordt een pleisterplaats en een recreatieve uitvalsbasis voor de vele soorten gebruikers, zoals wandelaars en fietsers. Dit gebeurt in wisselwerking met het nieuwe Buitencentrum van Staatsbosbeheer waarbij beide onderdelen elkaar gaan versterken. Landschapselementen die in het Nationaal Park voorkomen worden ook in de entree verwerkt.   

Werk in uitvoering
Tijdens de werkzaamheden sluit het huidige bezoekerscentrum. Er wordt een tijdelijke voorziening ingericht met voldoende ruimte om mensen te ontvangen en te informeren over de natuur en de voorzieningen op de Sallandse Heuvelrug. Daarnaast komt er een tijdelijke winkel. Begin volgend jaar gaat het huidige centrum dicht en zal de noodvoorziening voor publiek open gaan. De exacte data worden nog gecommuniceerd.
Eind 2012 zal het nieuwe bezoekerscentrum geopend zijn èn is de buitenruimte opnieuw ingericht.

Het project komt tot stand door financiële bijdragen van de provincie Overijssel, Staatsbosbeheer, het Europese subsidieprogramma LEADER en de gemeente Hellendoorn. De provincie en de gemeente Hellendoorn zetten hiervoor eveneens middelen.