Geologische wandeling

’Vroeger, toen hier ijs lag…”
De bodem van de Sallandse Heuvelrug laat nog veel zien van de ontstaansgeschiedenis.
De heuvelrug is een stuwwal die is ontstaan in de voorlaatste ijstijd, 200.000 tot 150.000 jaar geleden. De noordelijke helft van ons land was volledig met ijs bedekt. De ruim 300 meter dikke ijslaag schoof als een gigantische bulldozer alles voor zich uit.
Zo ontstonden aan de rand van de ijskap zogenaamde stuwwallen. Na het terugtrekken van de ijskap bleven de stuwwallen, inclusief grote stenen die waren meegevoerd uit Scandinavië, achter. Het smeltende water zocht een weg naar lager gelegen plekken, waardoor de stuwwal op sommige plekken gedeeltelijk werd weggespoeld.
In de laatste ijstijd kwam het ijs niet tot in Nederland. Maar het klimaat was zo koud, dat de bodem permanent bevroren was.
Er wilde niets groeien en in dat klimaat werden dikke lagen zand op de heuvelrug afgezet.

Met de Nederlands-Duitse informatieroute ’Sporen uit de IJstijd’ laat Staatsbosbeheer samen met het Naturpark TERRA.vita in de regio Osnabrück zien welke overeenkomsten en verschillen in de ontstaansgeschiedenis men nu nog kan zien.
De wandelroute door het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug start bij het bezoekerscentrum en is gemarkeerd met paaltjes met een mammoet afbeelding.De route is ca. 5 km lang en telt 10 informatiepunten. De route gaat door heuvelachtig terrein over zandwegen.

Download de flyer>>>