Afrondingsfase ecoduct Twilhaar

De grote werkzaamheden op en rond het ecoduct Twilhaar over de N35 zijn afgerond en is het wachten op een mogelijkheid om het ecoduct in te planten. Rijkswaterstaat verwacht dat in april van dit jaar het beheer officieel wordt overgedragen aan Staatsbosbeheer.

Zoals bekend maakt het ecoduct Twilhaar deel uit van een project van totaal negen ecoducten. Deze negen ecoducten op de Veluwe, de Sallandse Heuvelrug en de Utrechtse Heuvelrug. Rijkswaterstaat, ProRail en de Provincie Gelderland werken in dit project samen in het kader van het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO). De ecoducten zorgen voor de onmisbare verbinding tussen verschillende natuurgebieden. Zo ontstaat er een aaneengesloten netwerk van leefgebieden, waardoor dieren zich veiliger kunnen verplaatsen.

Meer informatie op de site van Rijkswaterstaat>>