Van holt naar heide

Werkzaamheden gestart in Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug

Staatsbosbeheer is gestart met de uitvoering van maatregelen voor herstel en uitbreiding van heide in Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug. Hiervoor gaan bomen wijken aan de westzijde van de Holterweg in Nijverdal. Deze werkzaamheden worden gecombineerd met een dunning aan de oostzijde. Dunnen maakt deel uit van het reguliere onderhoud. De werkzaamheden duren tot begin maart en zijn nodig om het historische open heidelandschap weer te herstellen. Het grote aaneengesloten droge heidelandschap is zeldzaam en uniek voor West-Europa.

Staatsbosbeheer heeft afgelopen december tijdens een inloopbijeenkomst en een veldexcursie de maatregelen aan bewoners en geïnteresseerden toegelicht. Een aantal deelnemers heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt hun opmerkingen en wensen kenbaar te maken ten aanzien van bepaalde bomen en paden.. In goed overleg is daar waar mogelijk naar oplossingen gezocht.

Werk in uitvoering
Mensen zullen merken dat er gewerkt wordt aan weerszijden van de Holterweg in Nijverdal. Het gebied ziet er voor een periode minder aantrekkelijk uit. Er zijn machines en voertuigen in het gebied die af en aan rijden. Informatiepanelen geven de locaties van de werkzaamheden en eventuele tijdelijk omgeleide paden en wegen aan. Staatsbosbeheer vraagt begrip voor eventuele overlast die de bezoeker kan ondervinden. Door de reeds aanwezige heideplanten en bosbessen zal naar verwachting het gebied er volgend jaar al weer als hersteld uitzien.

Heideherstel en dunning
Het heideherstel is een eenmalige ingreep. In deze omgeving is erg veel reliëf. Deze hoogteverschillen zijn echter nauwelijks zichtbaar door de opslag van boompjes en struikjes. Ook verdringen deze de beschermde jeneverbes. Door deze opslag te verwijderen, krijgen de jeneverbessen meer ruimte, is het reliëf weer beter zichtbaar en krijgen diverse dieren en planten weer een geschikt leefgebied. Het gebied blijft vrij toegankelijk voor de bezoeker, die daarmee de weidsheid en het reliëf van de Sallandse Heuvelrug kan beleven. In het Kattenbos vinden alleen reguliere dunningen plaats en het hondenlosloopgebied blijft gehandhaafd.

Voor meer informatie kunt u mailen naar boswachter Rianne Evers, rj.evers@staatsbosbeheer.nl.