Nationaal Park verwelkomt nieuwe (interim)voorzitter van het Overlegorgaan

Op 8 maart vergaderde het Overlegorgaan van het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug voor het eerst onder leiding van de nieuwe (interim)voorzitter de heer Ir. C.A.C.J. (Kees) Oomen.  De heer Oomen is in het voetspoor getreden van Remmelt Lanning, zoals bekend is de heer Lanning op 20 december overleden. Aan het begin vam de vergadering werd een minuut stilte in acht genomen voor de heer Lanning.

 Sinds 1977 is de heer Oomen in dienst van het Ministerie van LNV. Hij bekleedde diverse functies in de landbouwvoorlichting, bij de provinciale/regionale directies Zuid-Holland, Zeeland, Overijssel en Gelderland.

De heer Oomen was sinds 1994 directeur van de toen gevormde regionale beleidsdirectie Oost van het ministerie.  Van 1997 tot 2003 was hij werkzaam als directeur van de Dienst Landelijk Gebied. Vervolgens is hij directeur landbouw geworden bij het Ministerie van LNV in Den Haag.
De laatste functie die hij daar heeft bekleed was die van directeur AKV (Agroketens en Visserij) bij het ministerie van EL&I.

Wij zijn zeer verheugd dat de heer Oomen zich wil inzetten voor ons nationaal park. Zijn aantreden valt in een periode waarin het overheidsbeleid betreffende de nationale parken en de natuur in het algemeen  zeer ongewis is.