Overeenkomst parkeren en horeca Nationaal Park

Staatsbosbeheer, de eigenaren van Dalzicht en de gemeente Hellendoorn hebben op 8 maart, een overeenkomst gesloten over de horeca en het parkeren in het entreegebied van het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug. De overeenkomst maakt deel uit van het project de Paarse Poort. Dit project richt zich op het vergroten van de aantrekkelijkheid en de belevingswaarde van het entreegebied van het nationaal park.

Afspraken over parkeren en horeca
De drie partijen hebben de afspraken over het gebruik en beheer van de parkeerplaatsen geactualiseerd evenals de afspraken over de exploitatie van horeca in het gebied. Ook zijn afspraken gemaakt over het toevoegen van eventuele nieuwe dagrecreatieve voorzieningen aan het entreegebied om zo, onder voorwaarden, een verdere doorontwikkeling van het gebied als hoofdsteunpunt mogelijk te maken. Het gaat dan om voorzieningen die een bijdrage leveren aan een duurzame instandhouding van het natuurgebied en de aanwezige recreatieve infrastructuur. Daarnaast is afgesproken dat Dalzicht de horeca in het nieuwe Buitencentrum De Sallandse Heuvelrug, de opvolger van het Bezoekerscentrum, zal exploiteren.

De Paarse Poort: herinrichting entreegebied Nationaal Park
Goede afspraken over horeca en parkeren dragen bij aan het vergroten van de aantrekkelijkheid en de belevingswaarde van het noordelijke entreegebied van het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug. De vernieuwde entree wordt een blikvanger, maar wel één met een uitstraling die past bij het gebied. Eind 2012 wordt het nieuwe groen-educatieve Buitencentrum geopend zijn èn is de buitenruimte opnieuw ingericht.

Bezoekerscentrum wordt groeneducatief Buitencentrum
De werkzaamheden aan het Buitencentrum De Sallandse Heuvelrug zijn al in volle gang. Het wordt een echte ontmoetingsplek waar mensen hun bezoek aan het nationaal park kunnen starten of afsluiten. Dat kan vanuit de expositieruimte maar ook vanuit de horeca in het pand zelf. Naast Staatsbosbeheer en het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug gaan ook IVN, Centrum voor Natuur- en Milieu Educatie en de Sterrenwacht van dit multifunctionele groen-educatieve gebouw gebruik maken.

Financiële bijdragen
Het project komt tot stand door financiële bijdragen van de provincie Overijssel, Staatsbosbeheer, het Europese subsidieprogramma LEADER en de gemeente Hellendoorn.