Nieuw boekje over geologie en geomorfologie

Hoe is het landschap van de Sallandse Heuvelrug ontstaan? Dit boekje wil daarop een antwoord geven. Eerst wordt geschetst hoe in de periode van vóór het Saalien rivieren zand en grind hebben afgezet. Daarna in het Saalien worden deze zand- en grindlagen opgestuwd door het landijs. Er ontstaat een stuwwal. In het Weichselien worden door de wind zandafzettingen gevormd. Er ontstaan duinen. In de stuwwal snijden zich sneeuwsmeltwaterdalen in en vormen zich grote puinwaaiers. Tenslotte gaat de mens dit landschap inrichten. Er ontstaan onder meer essen. Door de te sterke ontbossing en het afplaggen van de heide ontstaan nieuwe zandverstuivingen. Het gevolg daarvan is opnieuw duinvorming. Met andere woorden waar u ook loopt in dit mooie gebied, u ziet het resultaat van rivieren, landijs, wind en de mens! Naast de uitgebreide beschrijving heeft het boekje ook een aantal wandel- en fietsroutes.