Bewoners benoemen kansen voor de Westrand Nationaal Park

Bijeenkomst in de Sallandhoeve: ideeën o.a. routes, streekproducten ‘Van de berg’

Woensdagavond 25 april bogen zo’n veertig bewoners uit het gebied tussen Holten, Nieuw Heeten en Haarle zich over de vraag hoe het gebied de komende vijftien jaar aantrekkelijker en economisch sterker kan worden.
De bijeenkomst in de Sallandhoeve was het initiatief van Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug en de gemeenten Hellendoorn en Rijssen-Holten. Zij willen voorkomen dat het nationaal park en de Westrand zich te los van elkaar ontwikkelen, waardoor mooie kansen gemist zouden worden.

Lange lijst met ideeën
In groepen gingen de aanwezigen enthousiast aan de slag, en daaruit kwamen allerlei ideeën op het gebied van onder andere recreatie, natuur, landschap en landbouw.
Een greep uit de oogst op het gebied van recreatie:
• Het aangelegde wandelnetwerk kan beter worden benut.
• Bewoners zien graag meer fietspaden vanaf het nationaal park naar Haarle.
• Deelnemers zien brood in bijzondere, streekeigen accommodaties.
• Ook zijn ze enthousiast over streekproducten met als label ‘van de berg’.
• Er zijn ideeën om meer plekken in te richten als natuurlijke speelterreinen voor kinderen, vergelijkbaar met het populaire speelbos aan de noordrand.

Ook wat natuur, landschap en landbouw betreft leefde er veel:
• De terreinbeheerders van het nationaal park en de agrariërs rond het park kunnen meer samenwerken bij het beheer van natuur en landschap.
• De wens leeft om ook oude gewassen zoals tarwe of gerst terug in de streek te brengen. Op steeds meer percelen wordt mais verbouwd, dat past niet goed bij het gewenste open en kleinschalige type landschap van de Westrand.

De meeste aanwezigen waren het erover eens dat het gebied vooral het huidige vriendelijke, kleinschalige en agrarische karakter moet behouden. Op de avond bleek dat het heel goed is om als streek met elkaar in gesprek te zijn. Na afloop praatten veel deelnemers nog even met elkaar na om de details van ideeën uit te wisselen.

Inspiratieboek
Uit de flinke lijst van ideeën worden tien tot twintig kansrijke ideeën verder uitgewerkt in een inspiratieboek voor de Westrand. Hierin is dan te zien wat ondernemers, gemeenten, bewoners en het nationaal park voor ogen hebben voor de ontwikkeling van het gebied. Daarmee is het een inspiratiebron voor iedereen die iets wil ondernemen in het gebied, en daar misschien ook anderen bij kan betrekken om de krachten te bundelen.

Presentatie op 30 mei
Op 30 mei zal het concept van het inspiratieboek gepresenteerd en besproken worden in een volgende bijeenkomst in de Sallandhoeve. Iedereen, ook wie op 25 april niet aanwezig was, is alvast van harte uitgenodigd om te komen luisteren en verder te praten over de toekomst van de westrand. De avond begint om 19.30 uur. Noteer het in uw agenda!