Bespreking ‘Inspiratieboekje Westrand’

In april en mei hebben bewoners, ondernemers en andere partijen in het gebied tussen Haarle, Nieuw Heeten en Holten, ideeën aangedragen om het gebied een kwaliteitsimpuls  te geven.  De meest veelbelovende ideeën zijn gevat in het ‘Inspiratieboekje Westrand Sallandse Heuvelrug’. Het concept van het boekje wordt woensdagavond 30 mei vanaf 19.30 uur gepresenteerd en verder besproken in de Sallandhoeve, Holterweg 85 in Nieuw Heeten.

Veel goede ideeën
Goed inspelen op veranderingen in de landbouw, meer samenwerking van boeren in natuurbeheer, ontwikkeling van streekproducten, meer percelen met graan, akkerranden bloemrijker maken, een wandelroute rond het thema ‘oorlog’, een extra fietsroute naar Haarle, avontuurlijke speelplekken voor kinderen, kikkerpoelen, stimuleren van streekeigen aankleding van erven – het is een greep uit de aangedragen ideeën. Op de bijeenkomst op 30 mei kan iedereen er meer over horen en vooral ook meedenken over de verdere ontwikkeling en uitvoering. Wethouder Ten Have van Hellendoorn, een vertegenwoordiger van de gemeente Rijssen-Holten en enkele leden van het Overleg Orgaan van het Nationaal Park zullen daarbij aanwezig zijn.

Kansen verzilveren
Aanleiding voor het inspiratieboek was de indruk van de gemeenten en het Nationaal Park dat aan de westzijde van het nationaal park méér kansen verzilverd kunnen worden als partijen meer samenwerken. Dat gebeurt nog te weinig: ontwikkelingen gebeuren los van elkaar en de krachten van het nationaal park en van partijen uit de westrand versterken elkaar vrijwel niet. Veel ondernemers en bewoners bleken dit gevoel te delen. In vier werksessies en een ideeënavond op 25 april kwamen zij met concrete ideeën die de aanwezige kwaliteiten (landbouw, natuur, landschap, recreatieve voorzieningen) kunnen verbinden. Een selectie van circa vijftien veelbelovende voorstellen zijn uitgewerkt in het inspiratieboekje.

Laatste slag
Het boekje dat op 30 mei besproken  wordt, is bewust nog niet helemaal af. Op de bijeenkomst in de Sallandhoeve kan iedereen de geselecteerde ideeën aanscherpen. De reacties worden gebruikt bij het definitief maken van het boek. De gedrukte versie van het ‘Inspiratieboekje Westrand Sallandse Heuvelrug’ zal kort na de zomer beschikbaar zijn. Op de websites van de gemeenten en het Nationaal Park komt een digitale versie te staan. Het inspiratieboekje  wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie.

Gebruik boekje
Iedereen uit of rond het gebied kan zich door de ideeën laten inspireren: om iets zelf of samen met anderen op te pakken, of om erop verder te borduren. De gemeenten kunnen het inspiratieboekje straks gebruiken als referentie bij het beoordelen van initiatieven en bij het maken van beleid voor de Westrand.