Definitief ontwerp buitenruimte Paarse Poort

De essentie van het ontwerp is een gevarieerd gebied dat een poort vormt, representatief is voor de Sallandse Heuvelrug, maar ook verrassend en uniek is, goed toegankelijk en herkenbaar.
Kenmerkend voor De Sallandse Heuvelrug is het heidelandschap. Dat wordt in het hele entreegebied van N35 tot aan de bosrand (Spoorweg bos) teruggebracht, zoals dat ook rond 1900 aanwezig was op deze plek.

Enkele elementen uit het ontwerp
Als basis voor het ontwerp zijn enkele uitgangspunten gehanteerd, zoals eenvoud in verhardingen en elementen, optimaal gebruik van de bestaande situatie, grotendeels behoud van huidig parkeerterrein (geen kapitaalvernietiging), verbinden van bestaande verborgen plekken (o.a. speelbos, startpuntroutes) met daarbinnen ruimte voor nieuwe ontwikkelingen (nu en in toekomst), zoals speel- en ligplek picknicklocatie horeca/terras.
Het gehele entreegebied wordt meer open en natuurlijk ingericht, zodat een overzichtelijke enclave in het bos ontstaat vanaf N35 tot aan het Spoorbos. Het (bos)gebied wordt zoveel mogelijk omgevormd tot heidelandschap met behoud van gebiedskarakteristieke en beeldbepalende bomen.
Het terreinmeubilair in het gebied heeft een robuuste en natuurlijke uitstraling. Vooral elementen van hout, eventueel in combinatie met staal, passen in dit beeld. Ook is gekozen voor natuurlijk ogende verhardingsmaterialen.
De voorzijde (noordzijde) van het buitencentrum en hotel Dalzicht vormt het visitekaartje van het gebied. Vandaar dat hier een gedeelte van het parkeerterrein wordt omgevormd. De gebiedsvreemde beplantingen (o.a. laurier, rododendron, geschoren hagen en coniferen) en de spoorbielzen, witte ornamenten, stenen en lantaarns worden verwijderd. Op deze manier ontstaat een meer eenduidig heidelandschap, tussen het buitencentrum en hotel Dalzicht.

Planning
Het definitief ontwerp is de basis voor het opstellen van het bestek en voor de verdere uitvoering van de werkzaamheden. Planning is om na de zomervakantie met de werkzaamheden te starten.
De werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd. Enerzijds omdat de verbouw van het buitencentrum pas in oktober/november 2012 wordt afgerond waardoor de aangrenzende buitenruimte pas na die tijd kan worden heringericht. Daarnaast hebben we te maken met de afstemming met de plannen voor de landschappelijke inpassing van het Combiplan. In de planning van Rijkswaterstaat wordt de afslag van het N35 naar het centrum van Nijverdal pas in de periode januari - augustus 2013 uitgevoerd.

Mede mogelijk gemaakt door
Het project Paarse Poort komt tot stand door. Het project Paarse Poort wordt naast financiële bijdragen van Staatsbosbeheer, het Europese subsidieprogramma Leader en de gemeente Hellendoorn mede mogelijk gemaakt door subsidies van provincie en regio.

Download het schetsontwerp>>>> (pdf 2 mB)
Nieuwsbrief 2 Paarse Poort>>>
(pdf 3 mb)