Speurders van Twilhaar

Speurders van Twilhaar is een lesprogramma voor groep 7 en 8 van de basisschool, ontwikkeld door het IVN. Het thema van dit programma is de cultuurhistorie rondom Twilhaar in het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug.


Woensdagavond 4 juli waren de leerlingen van groep 8 van de Brekeldschool uit Rijssen er helemaal klaar voor: Ze hadden zich grondig voorbereid om zelf excursieleiders te worden voor hun ouders. In de zomerse avondlucht hebben ze hun ouders meegenomen op een geweldige wandeling rondom Twilhaar in het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug.

Speurders van Twilhaar is een lesprogramma voor groep 7 en 8 van de basisschool, ontwikkeld door het IVN. Het thema van dit programma is de cultuurhistorie rondom Twilhaar in het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug. Twilhaar is een cultuurhistorisch plekje midden in het nationaal park. Wuivend graan op de zonovergoten akkers, oude bewoningsplaatsen, een schaapskooi, houtwallen en lanen brengen de bezoeker terug in de tijd. En wat is er nu mooier dan hier rondgeleid worden door je eigen kinderen?

In juni zijn de kinderen op school begonnen met het verzamelen van informatie over dit gebied. Onder leiding van vrijwillige schoolgidsen hebben ze vervolgens zelf het veldonderzoek uitgevoerd. Met behulp van een GPS werden de leerlingen naar letterboxen geleid, waar de materialen voor een opdracht in opgeborgen zit. Na vijf opdrachten hadden de kinderen zelf ontdekt welke sporen de mensen hier hebben achtergelaten en welke sporen dieren en planten nu achterlaten.
Als laatste onderdeel moesten de leerlingen de verworven informatie verwerken tot een presentatie. Zij hebben er voor gekozen om de presentatie te doen in de vorm van een excursie voor hun eigen ouders. Zo komen natuurbeleving, kennis verwerven en verwerken en presentatietechnieken allemaal samen in dit mooie project.

Het IVN, Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid, heeft in samenwerking met natuurorganisaties en vrijwilligersafdelingen voor alle groepen van de basisschool lesprogramma’s ontwikkeld, waarbij een bezoek aan het nationaal park centraal staat.