Kuikensterfte speelt korhoen parten

Ondanks het broedsucces met zeker 28 kuikens zijn al deze korhoenkuikens dood. Kuikensterfte is dan ook de belangrijkste oorzaak van de penibele situatie waarin de korhoenders op de Sallandse Heuvelrug verkeren. Koortsachtig wordt gezocht naar de oorzaken van de kuikensterfte.

Het feit dat de kuikens na zeven dagen dood gaan wijst er op dat er iets goed mis is met de voedselsituatie voor de korhoenkuikens. De eerste dagen teren zij nog op hun reserves dat de kuikens ‘mee krijgen’ uit het ei. Blijkbaar slagen de kuikens er niet in om zelf voedsel te vinden. Het feit dat er veel eieren gevonden zijn en uitgekomen zijn wijst er op dat er nog steeds potentie zit bij de overgebleven korhoenders. Maar de dieren van de oorspronkelijke populatie worden ouder en zonder aanwas overleeft de populatie niet. Er was zelfs een nest met tien eieren. Dat is kenmerkend voor bodembroeders: juist omdat ze kwetsbaar zijn voor predatoren als vos en havik kunnen ze die predatie compenseren door te zorgen voor veel nakomelingen...

Wat nog te doen? In de eerste plaats wordt het onderzoek naar de kuikensterfte  nog afgewacht. Drie bureaus zijn betrokken bij dit onderzoek. De uitkomsten van deze onderzoeken worden binnenkort verwacht en kunnen mogelijk maatregelen worden genomen. In het vroege voorjaar van 2013 worden nog korhoenders bijgeplaatst. De kosten hiervan zijn circa 5000 euro. Gebleken is dat de bijgeplaatste dieren in het gebied blijven blijkbaar voldoet het gebied aan de eisen die volwassen korhoenders aan het gebied stellen.
Volgens de betrokken instanties is dan echt alles gedaan om het korhoen voor Nederland te behouden, zoals ook geëist door ‘Brussel’. Gaat het mis dan moeten we weer afscheid nemen van een soort uit Nederland…