Nieuwsbrief juli 2012

  • Posted on: 12 July 2012
  • By: shr

Inloopbijeenkomst Paarse Poort

Op 28 juni vond een inloopbijeenkomst plaats over het definitieve schetsontwerp van de Paarse Poort. Het ontwerp is tot stand gekomen met diverse betrokkenen, waaronder gemeente Hellendoorn, Staatsbosbeheer, Hotel Restaurant Dalzicht, Overlegorgaan Nationaal Park en provincie Overijssel. De essentie van het ontwerp is een gevarieerd gebied dat een poort vormt, representatief is voor de Sallandse Heuvelrug, maar ook verrassend en uniek is, goed toegankelijk en herkenbaar.
Lees meer over het definitieve ontwerp>>>


Bijeenkomst Gebruikersplatform


Op 4 juli kwam het Gebruikersplatform van het nationaal park bijeen op camping de Heidebloem te Haarle. Na een inhoudelijke bijdrage van secretaris Herman Reimerink over Natura2000 ging het gezelschap naar buiten om tijdens een wandeling met elkaar te overleggen over ondermeer de toekomst van het nationaal park, ideeën voor de westrand.
In het Gebruikersplatform zijn organisaties vertegenwoordigd die op de één of andere wijze gebruik maken van het Nationaal Park. Het Gebruikersplatform adviseert het Overlegorgaan over inrichting en beheer van het gebied die ten goede komen aan het gebruik.


Natura 2000


In opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) stellen de Dienst Landelijk Gebied (DLG), Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten het beheerplan op voor De Sallandse Heuvelrug. Ze doen dit samen met alle andere betrokkenen bij het gebied. Het concept-beheerplan (werkdocument) is grotendeels gereed. Wat nog ontbrak was de uitkomst van de analyse van de stikstofsituatie, volgens de landelijke methodiek Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). De technische fase van de PAS is inmiddels zo goed als afgerond. Er is nu in beeld welke maatregelen minimaal nodig zijn om aan de Natura 2000 doelen te voldoen. Ook is duidelijk of er binnen de systematiek en landelijke afspraken over stikstofdaling voldoende ontwikkelruimte is voor bedrijven, of dat die ruimte de komende jaren ontstaat. Lees meer over de stand van zaken>>
 

Inspiratieboek westrand


Samen met bewoners ten westen van de Sallandse Heuvelrug is tijdens een aantal sessies gewerkt aan een boekje vol ideeën over de toekomst van dit stukje van Salland en de relatie met het nationaal park. Uiteindelijk heeft het geleid tot een inspiratieboek waarmee verder gewerkt kan worden. Diverse ideeën van bewoners zijn in het boekje opgenomen.


Drie digitale wandelingen Holterberg


Drie wandelingen die vermeld staan in het boekje: ‘Wandelen door Bos en hei’ zijn nu ook ondergebracht in een wandel-app bestemd voor smartphones. Het gaat om de routes ‘Verhalend over de Holterberg’, ‘Kom naar Holten’ en ‘De Sallandse Heuvelrug in een notendop’. Het gaat om een zogenaamde ‘webbased-app’ die onafhankelijk is van Iphone of Android. De routes zijn hier te bekijken>> .
Door een snelkoppeling te maken op de smartphone komt een app in beeld.


Schoolgidsen op Reis met Joep de Eekhoorn


Zaterdag 7 juli heeft de enthousiaste groep schoolgidsen wederom een workshop voor een educatief programma gevolgd. Dit keer zijn ze op Reis gegaan met Joep de Eekhoorn. Het lesprogramma is ontwikkeld voor groep 3 en 4 van de basisschool en is met name gericht op de beleving. Door middel van vijf opdrachten beleven de kinderen de wereld van Joep de Eekhoorn. Door te voelen, te luisteren en te kijken kruipen ze in de huid van Joep. Lees meer>>>


Speurders van Twilhaar


Speurders van Twilhaar is een lesprogramma voor groep 7 en 8 van de basisschool, ontwikkeld door het IVN. Het thema van dit programma is de cultuurhistorie rondom Twilhaar in het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug.
Woensdagavond 4 juli waren de leerlingen van groep 8 van de Brekeldschool uit Rijssen er helemaal klaar voor: Ze hadden zich grondig voorbereid om zelf excursieleiders te worden voor hun ouders. In de zomerse avondlucht hebben ze hun ouders meegenomen op een geweldige wandeling rondom Twilhaar in het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug. Lees meer>>>

Kuikensterfte speelt korhoen parten


Ondanks het broedsucces met zeker 28 kuikens zijn al deze korhoenkuikens dood. Kuikensterfte is dan ook de belangrijkste oorzaak van de penibele situatie waarin de korhoenders op de Sallandse Heuvelrug verkeren. Koortsachtig wordt gezocht naar de oorzaken van de kuikensterfte. Lees meer>>>

Ochtendwandeling met ontbijt


Graag ’s morgens op pad? Op 25 juli en 1 augustus zijn er speciale ochtendwandelingen, inclusief ontbijt bij Woody’s. Start is om 6.30 uur.
Informatie en reserveren bij Natuurdiorama: (0548) 36 19 79.