‘Een juweel van een koepel..’

Het Project De Paarse Poort heeft als doel om de aantrekkelijkheid en de belevingswaarde te vergroten van het noordelijke entreegebied van het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug. Staatsbosbeheer, het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug, gemeente Hellendoorn en de Provincie Overijssel trekken hierin gezamenlijk op.

Het entreegebied wordt opnieuw ingericht en het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer wordt verbouwd en uitgebreid tot Buitencentrum Sallandse Heuvelrug. In dit gebouw komen naast Staatsbosbeheer ook IVN, Centrum voor Natuur en Milieueducatie, Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug en de Sterrenwacht Hellendoorn. Begin 2013 zal het nieuwe Buitencentrum Sallandse Heuvelrug worden opgeleverd.
De werkzaamheden vorderen gestaag. De contouren van het gebouw zijn al weer zichtbaar en de toren van de Sterrenwacht steekt er fier bovenuit.
 

Donderdag 13 september werd het bereiken van het hoogste punt met enig ceremonieel gevierd. Op die dag werd namelijk de koepel van de Sterrenwacht geplaatst.
Wethouder Beintema van de gemeente Hellendoorn, beheerder van het Buitencentrum Ben Schrijver en de voorzitter van de Sterrenwacht Pierre Koeijvoets hebben met een druk op de knop het startsignaal gegeven voor het ophijsen van de koepel. Met het plaatsen van de koepel is het hoogste punt bereikt.