Nieuw lid van GebruikersPlatform

Het GebruikersPlatform van het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug is in 2010 van start gegaan met doel minstens twee keer per jaar van gedachten te wisselen met de bewoners uit de directe omgeving die regelmatig het park bezoeken.

Het gaat om uitwisseling van informatie, opvattingen en belangrijk ontwikkelingen aangaande het nationaal park. Op die manier ontstaan ook contacten tussen de verschillende gebruikersgroepen. Douwe Onrust heeft vanaf het begin bij de oprichting van het nationaal park actief meegedaan aan de gesprekken die gevoerd zijn over vele onderwerpen.
Hij geeft het stokje nu over aan mevr. Anneke de Jonge-Kruse

Anneke vertelt ons: ‘Na lang in het westen van het land gewoond en gewerkt te hebben wilden wij 13 jaar geleden de polder verruilen voor een bosrijke omgeving. Dat we op deze plek, aan de voet van de Holterberg,konden gaan wonen heb ik ervaren als een cadeautje. Soms sta je oog in oog met een ree, de buizerd cirkelt boven je perceel en de konijnen maken af en toe een puinhoop van wat jij als je tuin ziet. Als je de Motieweg oversteekt  ben je in het Nationaal Park en kun je eindeloos wandelen’.

In 1993, dus ruim 10 jaar voor de oprichting van het Nationaal Park, is de Vereniging Kring Bewoners Holterberg (KBH) opgericht met als doel om, naast het onderhouden van onderlinge contacten en belangenbehartiging, de instandhouding van het natuurlijke karakter van het Holterberggebied te bevorderen. De KBH vertegenwoordigt op dit moment ongeveer 70 leden/adressen. Mijn ervaring is zegt Anneke, dat de bewoners van de Holterberg zeer betrokken zijn bij hun leefomgeving en het belangrijk vinden om vertegenwoordigd te worden in het Gebruikersplatform.
Omdat ik de afgelopen zes jaar secretaris ben geweest van de KBH ben ik goed ingevoerd in de vereniging. Mijn voorganger was ook daar Douwe Onrust. Dus toen Douwe aangaf te willen stoppen, lag het in de lijn dat ik weer in zijn voetsporen zou treden. En ik heb er zin in. (Daarnaast ben ik natuurlijk benieuwd wat Douwe nu gaat doen!)