Start voorbereidende werkzaamheden inrichting Paarse Poort

Op woensdag 24 oktober is er een start gemaakt met de voorbereidende werkzaamheden van de inrichting van de Paarse Poort. Deze werkzaamheden bestaan uit het opruimen van de struikachtige onderbeplanting en stronken in de omgeving van het in aanbouw zijnde Buitencentrum van Staatsbosbeheer.

De verbouwing en uitbreiding van het Buitencentrum van Staatsbosbeheer vorderen gestaag. Maar ook de buitenruimte wordt opnieuw ingericht, zodat beide onderdelen elkaar versterken. Er ligt inmiddels een plan voor het gebied rondom het Buitencentrum en richting Dalzicht. De werkzaamheden bestaan uit het opruimen van de struikachtige onderbeplanting en stronken in de omgeving van het in aanbouw zijnde Buitencentrum van Staatsbosbeheer. Op een later moment zullen de bomen worden gekapt die moeten wijken om het gewenste heidelandschap bij de noordelijke entree naar het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug te creëren. De inrichting van de buitenruimte van het project de Paarse Poort is door de gemeente gegund aan de Sallandse Wegenbouw B.V. uit Haarle voor een bedrag van € 322.000,-.

De werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd en bestaan uit het herinrichten van de parkeerplaats bij hotel-restaurant Dalzicht, de herinrichting van de Nijverdalsebergweg en de aanpassing van de buitenruimte rondom het nieuwe Buitencentrum van Staatsbosbeheer. Hieronder vallen ook de aanleg van fiets- en wandelpaden, speeltoestellen en het aanleggen van het heidelandschap. Een en ander gebeurt in goed overleg met de aannemer van het Buitencentrum, Staatsbosbeheer en de eigenaar van Dalzicht en zullen medio 2013 zijn afgerond. Deze werkzaamheden worden afgestemd met de werkzaamheden in het kader van het Combiplan.

Het entreegebied wordt de poort naar het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug. Dit gebeurt door het gebied anders in te richten. De entree wordt een pleisterplaats en een recreatieve uitvalsbasis voor de vele soorten gebruikers, zoals wandelaars en fietsers. Dit gebeurt in wisselwerking met het nieuwe Buitencentrum van Staatsbosbeheer waarbij beide onderdelen elkaar gaan versterken. Iedereen zal er op een aangename manier kunnen verblijven, elkaar ontmoeten, zich laten informeren en consumeren.

Het project komt tot stand door financiële bijdragen van de provincie Overijssel, Staatsbosbeheer, het Europese subsidieprogramma LEADER en de gemeente Hellendoorn. De provincie en de gemeente Hellendoorn zetten hiervoor middelen in die zij hebben verkregen door de verkoop van de aandelen van energiebedrijf Essent.