Heide rondom de Paarse Poort

Werkzaamheden bij Buitencentrum Sallandse Heuvelrug

Staatsbosbeheer start vanaf 12 november met de verdere herinrichting van het gebied rondom het Buitencentrum Sallandse Heuvelrug in Nijverdal. Er worden bomen gekapt om meer openheid rond het centrum te creëren. Hierdoor kan er heide ontwikkelen. Zo wordt de Paarse Poort echt paars.

Onlangs zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de herinrichting gestart.
Inmiddels zijn de struikachtige onderbeplanting en stronken in de omgeving van het Buitencentrum verwijderd. Het hout wordt ter plekke gesorteerd en gebruikt als consumptiehout, zoals meubels en kozijnen. De dunne takken worden versnipperd en afgevoerd als biomassa. Tijdens de werkzaamheden blijft het gebied toegankelijk voor bezoekers.

Beleving heidelandschap
Wie aan de Sallandse Heuvelrug denkt, ziet de uitgestrekte heidevelden voor zich. Toch is die heide vanaf het nieuw te realiseren Buitencentrum niet te ervaren. Om een betere indruk te geven van het prachtige afwisselende karakter van het hele landschap, krijgen de bezoekers bij het Buitencentrum al een voorproefje van de heide. Ook vanaf het terras bij de horeca krijgt men straks mooi zicht op de heidetuin en op de open speelplekken, die daar gerealiseerd worden. Ook wordt de oversteek van het Speelbospad door het open karakter beter zichtbaar, wat de veiligheid vergroot. Om dit te realiseren, worden er bomen gekapt vanaf het Buitencentrum tot aan speelobject ‘de dassenburcht’ en de oversteek van het Speelbospad.

Paarse Poort
Om het entreegebied dé poort naar het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug te maken wordt het gebied anders ingericht. De entree wordt een pleisterplaats en een recreatieve uitvalsbasis voor de vele soorten gebruikers, zoals wandelaars en fietsers. Dit gebeurt in wisselwerking met het nieuwe Buitencentrum van Staatsbosbeheer waarbij beide onderdelen elkaar gaan versterken. In de Paarse Poort werken gemeente Hellendoorn, IVN Hellendoorn-Nijverdal, het nationaal park, provincie Overijssel, de Sterrenwacht, het CNME en Staatsbosbeheer nauw samen, opdat iedereen er straks op een aangename manier kan verblijven, elkaar ontmoeten, zich laten informeren en consumeren.
Het project komt tot stand door financiële bijdragen van de provincie Overijssel, Staatsbosbeheer, het Europese subsidieprogramma LEADER en de gemeente Hellendoorn.