Herefordskoeien ingezet voor natuurbeheer

Sinds enkele dagen kunt u op de Sallandse Heuvelrug nieuwe bewoners aantreffen. In een raster van ongeveer 70 hectare op de "Hexelse heide" lopen inmiddels een achttal Herefordskoeien. Op dit heideterrein gaat Staatsbosbeheer het beheer uitvoeren met behulp van grazers.
  
Begrazing met runderen leidt tot meer variatie in planten en struiken. Door die variatie in begroeiing wordt dit terrein nog aantrekkelijker voor insecten, vogels, amfibiën en zoogdieren.

Om ervoor te zorgen dat de grazers in dit gebied blijven, is er een raster geplaatst. Het heideveld blijft opengesteld voor recreanten. Middels klaphekken kunnen wandelaars blijven genieten van dit prachtige gebied met haar heidevelden, de jeneverbessen en het reliëf. Nu is dit plaatje aangevuld met runderen.
De ruiterroute die hier lag, is verlegd. Ruiters en menners worden rondom het raster geleid. Hierdoor kan een ieder blijven genieten van het gebied, zonder verstoring voor de grazers te geven.

Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten stemmen het natuurbeheer in het nationaal park op elkaar af. Ook op de heide aan de westkant van het nationaal park bij Natuurmonumenten kunt u een raster aantreffen.