Recreatie- en horeca ondernemers als Gastheren van het Nationaal Park

Op 5 februari 2013 start voor de 3e keer de Cursus Gastheerschap van het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug.

Een gastheer van het nationaal park is een ondernemer die kennis heeft van de natuurwaarden van de Sallandse Heuvelrug, weet welke organisaties daarin samenwerken en welke natuur-recreatieve mogelijkheden het nationaal park de bezoekers biedt.

Het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug wordt jaarlijks door vele bezoekers bezocht. Voor een dagje, een lekker lang weekend of zelfs nog langer komt men hier genieten van de bergen vol natuur. Maar ook de omwonenden weten het natuurgebied te vinden. Rondom het nationaal park zijn er diverse bedrijven die al deze bezoekers voorzien van de informatie, activiteiten, culinaire gerechten en accommodatie. Inmiddels is er een informatienetwerk ontstaan van gecertificeerde gastheren en gastvrouwen van het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug.

Het certificaat Gastheer ontvangt een bedrijf niet zonder meer. Deelnemers hebben een cursus Gastheerschap gevolgd. Deze cursus is opgesteld door het IVN en wordt landelijk in alle nationale parken gegeven. In 2013 wordt er op de Sallandse Heuvelrug voor de 3e keer een cursus gegeven voor recreatie- en horeca ondernemers die graag meer achtergrondinformatie willen over het natuurgebied, de aanwezige natuurwaarden, de geologie en de recreatieve mogelijkheden. Door middel van presentaties van gastsprekers, een velddag en vooral door de huiswerkopdracht leren deelnemers de specifieke kenmerken van de Sallandse Heuvelrug kennen. Hierdoor beschikken de medewerkers van de bedrijven over veel informatie om de bezoekers goed te informeren. Daarnaast biedt het netwerk van collega-bedrijven een goede mogelijkheid om gezamenlijk producten of diensten te ontwikkelen, om zo het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug nog beter op de (recreatieve) kaart te zetten.

Het programma van de cursus wordt opgesteld in samenwerking met het Toeristisch Bureau Hellendoorn en Salland Marketing.  De cursus bestaat uit vier dagdelen en een hele dag veldbezoek en start in februari. De kosten bedragen €150 per deelnemer. Hiervoor ontvangt de deelnemer een cursusmap, de cursusbijeenkomsten, lunch op de velddag, een gevelbordje na afloop en vermelding op de website van het nationaal park. Er kunnen maximaal 20 deelnemers meedoen. Meer informatie over de cursus of over de reeds bestaande gastheren kunt u hier vinden>>>  Ook kunt u contact opnemen met Rianne Evers van het nationaal park via r.evers@ivn.nl.
Telefoon: 06 51 21 82 72.
Data van de cursus:
5 en12 februari, 5 en 12 maart. Excursie op 19 maart

De cursus Gastheerschap is een uitwerking van een landelijk samenwerkingsverband van SNP, IVN, RECRON Nederland en Koninklijke Horeca Nederland.