Europarc bestaat veertig jaar

Dit jaar is het 40 jaar geleden dat de Europese nationale parken zich hebben verenigd in de Europarc federatie. Alle Nederlandse nationale parken, dus ook Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug, zijn sinds een paar jaar lid van Europarc.

Na wegvallen van de oost-west tegenstellingen en de uitbreiding van de EU met diverse oost Europese landen is het netwerk van Europese nationale parken sterk gegroeid en vindt er uitwisseling plaats op verschillende niveaus. Ook worden gezamenlijk projecten geïnitieerd en uitgevoerd.

Europarc en de organisatie van natuurbeheerders (Eurosite) hebben verleden jaar afgesproken intensiever te gaan samenwerken en een gezamenlijke organisatie ontwikkeling te willen bezien. Samen kunnen we nog beter zorgen voor behoud en versterken van de biologische rijkdom in Europa.

Dit najaar wordt de 40e verjaardig van Europarc gevierd samen met het even oude Nationale Park Hortobagy (Hongarije) en de dan aanwezige, tienduizenden doortrekkende kraanvogels zullen symbool zijn voor de inzet van Europarc en Hortobagy voor mens en natuur.

www.europarc.org