Historie

Op de Sallandse Heuvelrug zijn oude bewoningsporen te vinden, waarvan de oudste dateren van vijfduizend jaar geleden.
De huidige aanblik van het gebied is vooral in de laatste eeuwen ontstaan. Zandverstuivingen, veroorzaakt door overbegrazing van heidevelden, werden begin vorige eeuw beteugeld door het aanplanten van bos. Rond de Sprengenberg is aan de regelmatige beplanting goed te zien dat de bossen er zijn aangelegd. Op de hoge, droge zandgronden is tot aan het eind van de vorige eeuw vooral grove den aangeplant, en in de laatste tientallen jaren ook veel lariks en douglasspar...