Provincie bekostigt juridische verplichtingen 2013

Het rijk heeft de instandhouding van de nationale parken per 2011 beëindigd.
In 2011 en 2012 heeft de provincie Overijssel de harde juridische verplichtingen van de beide Overijsselse parken 'Weerribben – Wieden' en 'De Sallandse Heuvelrug' bekostigd.
Gedeputeerde Staten hebben besloten dit ook te doen voor het jaar 2013, zodat de beide parken op basisniveau kunnen blijven functioneren.
In de loop van 2013 zal de provincie zich beraden over zijn rol voor wat betreft instandhouding van de beide Overijsselse parken.

bron: Provincie Overijssel