Beheermaatregelen


Aan het begin van de vorige eeuw was de Sallandse Heuvelrug vrijwel uitsluitend met heide begroeid. In de loop van de jaren is de heide vergrast en zijn er bomen aangeplant. Om het oppervlak open heideterrein weer te vergroten en te behouden, zijn beheersmaatregelen noodzakelijk.

Door middel van plaggen wordt de bovenste laag verwijderd tot op de zogenoemde minerale laag. Op deze wijze worden ook alle zaden van grassen en bomen verwijderd en wordt vergrassing tegengegaan. Het uiteindelijke doel is om weer een uitgestrekt heideveld te ontwikkelen.
 
Ook wordt er begraasd met behulp van Schotse Hooglanders. Zij grazen in een vrij grote oppervlakte, maar binnen een afrastering. Door die ruimte en hun toch wat schuwe aard vallen ze niet direct op voor de bezoeker.