Zeven nieuwe gastheren en -vrouwen Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug

Op 12 maart ontvingen zeven cursisten van de derde cursus ‘gastheerschap’ van het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug een certificaat ‘gastheer’ uitgereikt uit handen van wethouder Jelle Beintema van de gemeente Hellendoorn. De uitreiking vond plaats in het vernieuwde Buitencentrum te Nijverdal. Voorzitter Kees Oomen van het Overlegorgaan van het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug benadrukte in zijn toespraak het belang van de samenwerking tussen ondernemers, natuurbeschermingsinstanties en het nationaal park in het bijzonder. Totaal zijn er nu 27 medewerkers van 20 bedrijven rond het nationaal park die zich presenteren als Gastheer en Gastvrouw van het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug.

Laatste cursusdag
De cursisten gingen voor de laatste cursusbijeenkomst op 12 maart op excursie op de Sallandse Heuvelrug onder leiding van Arend Spijker. Naast het volgen van de excursie, presenteerden zij ook hun ‘huiswerkopdracht’ in het veld. Elke cursist had een eigen onderdeel voor de excursie of voor de cursusmap uitgewerkt.

Vraagbaak voor gasten
Met de gevolgde cursus zijn de ondernemers en hun medewerkers meer toegerust om hun gasten van informatie te voorzien over bijvoorbeeld bijzondere locaties in en rond het nationaal park en kunnen meer vertellen over de natuur en het landschap. In alle nationale parken in Nederland zijn gastheren opgeleid voor hun eigen nationaal park. Deze ondernemers zijn belangrijke schakels tussen de bezoekers en het nationaal park. Door de samenwerking tussen de ondernemers en het nationaal park is een waardevol netwerk ontstaan van enthousiaste gastheren.

Op de bedrijven van de gastheren is foldermateriaal beschikbaar van het nationaal park en een of meer medewerkers kunnen gasten van gedetailleerde informatie voorzien. Een Gastheer of -vrouw van het nationaal park onderscheidt zich door bewust zijn of haar bedrijf aan te passen aan de mogelijkheden van het nationaal park. De deelnemende bedrijven zijn te herkennen aan een gevelbordje en een vlag van het nationaal park.

Terugkombijeenkomsten
Het blijft niet bij alleen een cursus. De gastheren van het nationaal park komen twee maal per jaar bijeen voor kennisuitwisseling. Verder doen zij mee aan allerlei activiteiten zoals de Dag van het Nationaal Park op 26 mei.