Centrum voor Natuur- en Milieueducatie

Wie zijn wij?
Het Centrum voor Natuur- en MilieuEducatie (CNME) voor de gemeente Hellendoorn is een organisatie die werkt aan een duurzame samenleving. Ons idee is dat betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen stimuleert. In onze tijd rust een belangrijk deel van de "natuur- en milieueducatie" bij het onderwijs. Wij ondersteunen met name leerkrachten bij hun activiteiten kinderen bewust te maken van natuur en milieu.

Wat doen wij?
We stellen lesmateriaal ter beschikking van de de scholen en andere organisaties binnen de gemeente Hellendoorn. We doen dit niet alleen; we werken nauw samen met een aantal groene verenigingen. Scholen kunnen kiezen uit een 60-tal projecten zoals excursies, workshops, voorlichting, leskisten, dierenuitleen, lesbrieven, werken in de natuur.

Hoe gaan we te werk?
Elk jaar stellen we in mei een aanbod samen. Het aanvragen, aanmelden, reserveren en inroosteren gebeurt digitaal. Het aangevraagde materiaal wordt bij de leerkrachten bezorgd. Na gebruik wordt het teruggebracht.

Het adres is:
CNME Hellendoorn
p/a Buitencentrum Sallandse HeuvelrugGrotestraat 281
7441 GS Nijverdal
Telefoonnummer: 06 10 42 09 54
e-mail: info@cnmehellendoorn.nl

Openingstijden:
Iedere woensdagmiddag en donderdagmorgen
Uitgezonderd: de schoolvakanties

Zie ook: www.cnmehellendoorn.nl