Sallandse Heuvelrug officieel aangewezen als Natura 2000 gebied

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken, heeft recent de Sallandse Heuvelrug officieel aangewezen als Natura2000 gebied. Dat heeft ze gedaan gelijktijdig met 32 andere Nederlandse natuurgebieden, waaronder de Overijsselse gebieden Boetelerveld (41), Borkeld (44), Achter de Voort en Agelerbroek & Voltherbroek (47).


 Natura2000 is een al lang lopend Europees programma dat gebaseerd is op de  Habitatrichtlijn en de  Vogelrichtlijn en als doel het behoud en de ontwikkeling van natuur en biodiversiteit heeft. In heel Nederland zijn ruim 160 gebieden - waarvan 25 in Overijssel- al enkele jaren geleden in Brussel aangemeld als Natura2000-gebied.
Een groot deel van het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug is Natura 2000 gebied. Alleen delen rondom het nieuwe Buitencentrum, bosgedeelten oostelijk daarvan en de bossen waarin het speelbos ligt, zijn geen Natura2000. De Sallandse Heuvelrug is aangewezen vanwege zijn omvangrijke en unieke droge heide met diverse kenmerkende soorten van de droge heide. Zandhagedis, korhoen, roodborst tapuit en nachtzwaluw zijn voorbeelden van deze beschermde soorten.
De wijzigingen van begrenzing en doelen ten opzichte van eerdere besluiten zijn in dit aanwijzingsbesluit gemotiveerd.
Onder de naam ‘Sallandse Heuvelrug’ is het nu officieel Europees natuurgebied.
Diegene die eerder een zienswijze hebben ingediend, kunnen tot en met dinsdag 18 juni bij de Raad van State nog bezwaar aantekenen tegen dit aanwijzingsbesluit. Met de aanwijzing zijn de procedures ten aanzien van Natura2000 nog niet afgerond.  Zo moet het beleid ter vermindering van stikstof  (PAS beleid) nog in werking treden en daarna zal ook het beheerplan Natura2000 voor dit natuurgebied nog ter inzage en vastgesteld gaan worden.