Groeten uit het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug: Heikikker

Foto: Myotis
De heikikker komt vooral voor in vochtige heidegebieden, waar sprake is van veenvorming en in hoog- en laagveengebieden. Op de Sallandse Heuvelrug is dat het geval bij het heidehoogveen aan de westzijde van de heuvelrug. Hier vindt hij ook laag struweel en hoge kruidige gewassen. In de paartijd (eind februari, tot uiterlijk begin april met een piek in kooractiviteit in maart) kleuren mannetjes licht- tot fel blauw. Deze kleur is maar enkele dagen aanwezig. Heikikkers kunnen 8 cm groot worden.

 

Verstuur als e-card: 
Whatever you type here will be displayed with the ecard
CAPTCHA
Diese Frage soll automatisierten Spam verhindern und überprüft, ob Sie ein menschlicher Besucher sind.
Bild-CAPTCHA
Geben Sie die Zeichen ein, die im Bild gezeigt werden.