Ongeruste JuniorRangers op de bres voor natuureducatie

Ongeruste JuniorRangers op de bres voor natuureducatie

JuniorRangers uit de omgeving van Nationaal Park Weerribben-Wieden trokken op 3 juli naar Den Haag om Tweede Kamerleden te vertellen dat natuureducatie belangrijk is. Gewapend met schepnet en loepjes gingen zij op onderzoek uit naar de waterkwaliteit in de Hofvijver.  Om zo te laten zien wat natuureducatie inhoudt. Zij vroegen om de voorgenomen bezuinigingen op natuureducatie tegen te houden, zodat zij en andere kinderen ook in de toekomst de kans krijgen om de mooiste natuur van Nederland in de Nationale Parken te  beleven.

Het voorstel is om de komende twee jaar twee derde van het budget voor natuureducatie in de Nationale Parken te schrappen. Natuureducatie in 18 Nationale Parken wordt verzorgd door IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, in nauwe samenwerking met de partijen die actief zijn in de parken. Dit geldt ook voor het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug. De educatieactiviteiten bereiken jaarlijks ruim 30.000 jongeren en dragen bij aan de beleving en bescherming van deze unieke natuurgebieden. JuniorRangers is een voorbeeld van een educatief programma. JuniorRangers zijn tieners die al jaren een educatieprogramma volgen in het Nationaal Park en veel hebben geleerd over de natuur bij hen om de hoek. Zo weten zij wat er moet gebeuren om het Nationaal Park te beheren, leren welke planten en dieren er leven, doen onderzoek en helpen bij publieksactiviteiten. Zij zijn ware ambassadeurs van de Nederlandse natuur

De educatie in 18 Nationale Parken wordt jaarlijks gesubsidieerd door het Ministerie van Economische Zaken. Deze subsidie dreigt nu in twee stappen met 67% gekort te worden. De JuniorRangers komen daartegen in actie, omdat zij willen dat hun unieke ervaring ook straks voor andere jongeren mogelijk zal zijn.

Voorafgaand aan de vergadering van de Kamercommissie Economische Zaken boden de jongeren een fotocollage en petitie aan de heer Verheijen aan. 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de vergadering benadrukte Staatssecretaris Dijksma  dat zij niet het belang van natuur- en milieueducatie betwist en het werk van IVN in de Nationale Parken waardeert. Maar zij vindt in tijden van bezuiniging een half miljoen per jaar ruim voldoende voor coördinatie van NME in de Nationale Parken. Voor het activiteitenbudget wordt IVN aangewezen op Duurzaam Door.  De PvdA, Partij van de Dieren, Christen Unie en SP betwijfelen of dit inderdaad voldoende is om het huidige voorzieningenniveau op peil te houden.

Om tegemoet te komen aan de zorgen van de Kamer belooft de Staatssecretaris met Provincies en IVN te kijken naar middelen voor natuureducatie in de Nationale Parken binnen de POP subsidies, de Europese plattelandsubsidies.   Wij zijn blij dat de Staatssecretaris het belang van natuureducatie in de Nationale Parken erkent, maar blijven pleiten voor een aparte post op de begroting  voor natuureducatie in de Nationale Parken, aldus Jelle de Jong (algemeen directeur IVN). 
Waterdiertjes vangen in de Hofvijver